ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Заборона поастикових пакетів в Україні

  Підписів 1326

  Днів залишилось 16

  Негодюк Тетяна Вікторівна
  Оприлюднена
  07 серпня, 2019
  07 листопада, 2019
  16
  1326

  «Обмеження використання поліетилену пов'язано з тією шкодою, яку цей матеріал завдає екології. В Україні побутовий пластик практично взагалі не утилізується. А середньостатистичний українець використовує близько 500 одноразових поліетиленових пакетів на рік, які потім просто відправляються на смітник.
  На сьогодні в цілій низці країн – зокрема, у Франції, Італії, Сінгапурі – заборонено використовувати будь-які пластикові пакети. В Ірландії, Латвії та Данії для торгових організацій встановлений податок на такі вироби. Обмежено використання поліетилену в Австралії та Китаї.»
  Тому, вважаю буде доцільним зменшити кількість сміття, що кожен день все більше і більше забруднює океани та заважає існувати тисячам тварин.

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Підвищення ціни на закупівельну вартість молока ( від населення до переробних підприємств ) !

  Підписів 10

  Днів залишилось 16

  Острижнюк Віталій Васильович
  Оприлюднена
  07 серпня, 2019
  07 листопада, 2019
  16
  10

  ДОПОМОЖІТЬ ВИЖИТИ НАСЕЛЕННЮ СІЛ !
  Закон «Про молоко та молочні продукти» доповнити новою статтею, в якій визначається, що держава встановлює мінімальну закупівельну ціну на незбиране сире товарне молоко у розрахунку за 1 кілограм (без урахування податку на додану вартість) для молока другого ґатунку – 8 грн. 00 коп. при цьому закупівельна ціна на зазначену категорію незбираного сирого товарного молока встановлюється для всіх виробників молочної сировини та молока – юридичних осіб незалежно від форми власності, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, особистих селянських господарств, фізичних осіб, які утримують корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляють молочну сировину та молоко.

  АГРАРНА ПОЛІТИКА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ  |   ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Створення єдиної системи електронних звернень до правоохоронних органів

  Підписів 13

  Днів залишилось 16

  Лейко Анатолій
  Оприлюднена
  07 серпня, 2019
  07 листопада, 2019
  16
  13

  Пропоную створити єдину систему електронних звернень до правоохоронних органів з метою реалізації права громадян на електронне звернення відповідно до Закону України Про звернення громадян. Вона, на мою думку, повинна мати наступну структуру: інтернет-сайт з обліковим записом, що містить адресу реєстрації заявника та/або іншу адресу, на яку може бути надана відповідь, та інші контактні дані заявника, захищеним двохетапною автентифікацією та безпечним з'єднанням, на якому користувач під власним логіном, яким є адреса електронної пошти, на яку будуть приходити електронні листи з підтвердженням поданого звернення та оновлення у статусі його розгляду, та паролем з формою, що міститиме перелік правоохоронних органів з інформацією про їх підслідність, компетенцію та встановлені Законом строки розгляду звернення та його види, може подавати звернення до правоохоронних органів. Дана форма повинна містити перелік всіх територіальних підрозділів правоохоронних органів та їх центральні органи; поле для викладу суті звернення до правоохоронного органу, якому присвоюється індивідуальний номер, можливість прикріплення додатків до звернення, тобто, рішень, які приймалися органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування та приватними суб'єктами господарювання за зверненнями заявника, та прикріплену до кожного зі звернень відповідь за результатами розгляду звернення громадянина правоохоронним органом.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Щодо узаконення провокації хабара

  Підписів 8

  Днів залишилось 18

  Лейко Анатолій
  Оприлюднена
  09 серпня, 2019
  09 листопада, 2019
  18
  8

  Пропоную виключити з Кримінального кодексу України статтю 370 "Провокація підкупу" та дозволити правоохоронним органам провокацію хабара - свідоме створення посадовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабара, з метою кращої реалізації своїх повноважень антикорупційними правоохоронними органами.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Про позбавлення відомчих вищих навчальних закладів ліцензій на підготовку цивільних осіб та цивільних вищих навчальних закладів ліцензій на підготовку фахівців для правоохоронних органів.

  Підписів 4

  Днів залишилось 18

  Лейко Анатолій
  Оприлюднена
  09 серпня, 2019
  09 листопада, 2019
  18
  4

  Пропоную позбавити відомчі вищі навчальні заклади ліцензій на підготовку цивільних осіб, а цивільні вищі навчальні заклади - ліцензій на підготовку фахівців для правоохоронних органів.
  Це обгрунтовується тим, що відомчі вищі навчальні заклади мають готувати фахівців для власних відомств, тобто, для себе, а цивільні вищі навчальні заклади надавати освітні послуги для цивільних осіб і готувати фахівців за спеціальностями, не пов'язаними з правоохоронною діяльністю.
  Фахівцям для правоохоронних органів - відомчі ВУЗи, цивільним фахівцям - цивільні ВУЗи.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • Доповнення процесуальних норм України сталими висновками ЄСПЛ

  Підписів 7

  Днів залишилось 18

  Сагайдак Андрій Васильович
  Оприлюднена
  09 серпня, 2019
  09 листопада, 2019
  18
  7

  Згідно із статтею 17 ЗУ "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
  Все частіше в юридичній спільноті України з’являються посилання на неправильне застосування сторонами і судом висновків ЄСПЛ як джерела права в конкретних справах, що пов’язане можливо з недостатнім аналізом обставин справ на підставі яких було прийняте рішення ЄСПЛ.
  Пропоную ВР активніше аналізувати та вносити зміни в процесуальне законодавство України, відображуючи безпосередньо в нормах права ключові і сталі висновки з рішень ЄСПЛ. Наприклад:
  Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зокрема вказав, що одним із елементів передбаченого пунктом першим статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на справедливий розгляд справи судом є змістовне, а не формальне тлумачення правової норми (рішення у справі «Бентем проти Нідерландів» від 23 жовтня 1985 року, заява № 8848/80, п. 32).
  В підп. 5 част. 4 ст. 265 ЦПКУ, в підп. 5 част. 4 ст. 238 ГПКУ та в підп. 5 част. 4 ст. 246 КАСУ вказано, що у мотивувальній частині рішення зазначаються норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування.
  З врахуванням приведеного висновку ЄСПЛ з вищенаведеного рішення, норми процесуального права стосовно вимог до рішення суду пропоную доповнити і викласти наступним чином: «у мотивувальній частині рішення зазначаються норми права, які застосував суд зі змістовним, а не формальним тлумаченням правової норми, та мотиви їх застосування».
  Другий приклад: як роз'яснив ЄСПЛ у своєму рішенні від 03.04.2008 зі справи "Пономарьов проти України", вирішення питання щодо поновлення строку на оскарження перебуває в межах дискреційних повноважень національних судів, однак такі повноваження не є необмеженими. Від судів вимагається вказувати підстави. Проте навіть тоді можливість поновлення не буде необмеженою, оскільки сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.
  В положеннях про строк на апеляційне оскарження ст. 295 КАСУ, ст. 354 ЦПКУ, 256 ГПКУ закріплена можливість поновлення строку на апеляційне оскарження. Ті ж положення щодо можливості поновлення строку на касаційне оскарження містяться в ст. 390 ЦПКУ, 329 КАСУ, 288 ГПКУ.
  З врахуванням такого висновку ЄСПЛ з вищенаведеного рішення, норми процесуального права стосовно поновлення строку на оскарження пропоную доповнити наступним: «можливість поновлення судом пропущеного строку не є необмеженою, від суду вимагається вказувати підстави. Сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження».
  Наповнення процесуального законодавства України запропонованими нормами, що включатимуть сталі висновки ЄСПЛ позитивно вплине на правозастосування в Україні, сприятеме досягненню мети вказаної в преамбулі ЗУ "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", що відповідно позитивно вплине на імідж нашої держави в світі.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Заборонити мікрофінансовим організаціям (МФО) стягувати з боржників суму боргу,яка перевищує двохкратний розмір тіла кредиту.

  Підписів 26

  Днів залишилось 23

  Лихтей Володимир
  Оприлюднена
  13 серпня, 2019
  13 листопада, 2019
  23
  26

  Терміново внести зміни в Закон України "Про споживче кредитування"(документ 1734-viii,який набув чинності 10.06.2017р.).Статтю 21 розділу 3 доповнити словами про те,що сума боргу ,що стягується з боржника за кредитним договором не повинна перевищувати двохкратний розмір тіла кредиту. МФО нараховують своїм клієнтам за рік астрономічні суми боргів,які в 6-7 разів перевищують тіла кредитів.Порушення клієнтами умов таких" кредитних договорів " є в значній кількості випадків неминучим і веде до відбирання колекторами майна у клієнтів без рішення суду або через суд в кращому випадку.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Алкоголізація суспільства, яка перейшла у геноцидну фазу

  Підписів 19

  Днів залишилось 23

  Бойко Сергій Валерійович
  Оприлюднена
  13 серпня, 2019
  13 листопада, 2019
  23
  19

  Алкоголізм - одна з найважливіших проблем сучасного суспільства поруч із карієсом та іншими найрозповсюдженішими захворюваннями. Цей недуг виникає внаслідок систематичного зловживання алкоголем. Етиопатогенез пов'язаний із екзогенними (інтоксикаційними, соціально-психологічними) й ендогенними (генетично обумовленими особливостями метаболізму й набутими змінами біохемізму[1] в результаті триваолого впливу алкоголізації)[2].
  Внаслідок змін психіки (огрубіння психіки, морально-етичної деградації) через зловживання алкоголем виникають багаточисленні сімейні проблеми у суспільстві, з якими часто доводиться мати справу поліції. Мабуть, сімейні конфлікти є найчастішими у практиці діяльності правоохоронних органів. Це накладає зайві витрати на їхнє обслуговування з боку держави, не дивлячись на те, що були внесені зміни у законодавство, яке забезпечувало можливість примусового лікування психічно хворих осіб. І лікарі, коли приїздять до родин, у яких проживають психічно хворі особи, говорять, що немає законів для їх примусової госпіталізації.
  Хотілося б звернути увагу на соціальне походження цього захворювання. Як було сказано вище, алкогольна залежність має не лише ендогенне, але й екзогенне походження, зокрема, соціогенне. З історії Радянського Союзу відомо, як держава систематично здійснювала масову алкоголізацію населення: чого варта лише так звана "андропівка". Але що змінилося з того часу? Нині на виробництві активно просувається алкокультура. Як результат, у більшості працівників будівництв відсутній захисний блювотний рефлекс, втрата контролю над випитим. Це - перша стадія алкоголізму, яка ще йменується неврастенічною. Питання про розподіл стадій алкоголізму серед працівників будови є відкритим і вимагає ретельного дослідження. Це супроводжується сформованим у суспільстві (зокрема, у жіночому) стереотипом про те, що працівники будови - усі алкоголіки.
  Підвищення цін на алкоголь не усуває проблему, якщо у суспільстві систематично працюють люди, які забезпечують просування алкокультури у суспільство так, як це робили за радянської влади. Це щось на кшталт опіумної війни. Тобто це систематична хемічна війна проти населення.
  У конкурентному суспільстві усім вигідно, щоб померло побільше людей, які можуть претендувати на розмноження у рамках природного відбору, а також на систему соціальних можливостей, яку держава у фоновому режимі забезпечує для більшості суспільства. З метою усунення контрагентів здійснюється когнітивний контроль над конформістськими особами, яких ретельно вишукують й алкоголізують спеціально навчені люди. Це є основним способом ведення хемічної війни - закріплення алкогольних стереотипів у суспільстві ("випити на день народження", "випити на свято", "випити після отримання зарплатні" тощо). Спеціальні служби, які займаються соціальним контролем, а також відповідають за економічну безпеку держави, заробляють на геноциді українців. Соціальний контроль, який шляхом соціальних санкцій повинен був би підтримувати у суспільстві оптимальний режим та дисципліну, перетворився у засіб геноциду українців, предиктор родинних конфліктів, ДТП, вбивств та інших злочинств й розпаду родин на алкогольній основі.
  З метою запобігання усім цим негативним процесам й з огляду на непосильні муки суспільства від терору по усім напрямкам з боку державної системи доцільно було б купірувати усі ці негативні процеси, зробити певні переналаштування системи як на законодавчому, так і на дисциплінарному рівнях. Для тих, кого цікавить відповідь на питання "А що буде у протилежному випадку?", можна було б доказати необхідність та достатність виділених вище неосновних функцій державної системи для розпаду держави.

  Джерела:
  1. Г.О.Сіренко, О.В.Кузишин, Н.Е.Шеленко - Чому хемія, а не хімія?
  2. А.С.Єфимов - Энциклопедия семейного врача, книга 2, сторінка 296, Київ, "Здоров'я", 1995.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Скоротити терміни розгляду звернень громадян.

  Підписів 10

  Днів залишилось 23

  Хайменов Олександр Анатолійович
  Оприлюднена
  13 серпня, 2019
  13 листопада, 2019
  23
  10

  В теперішній час звернення громадян органами влади і органами місцевого самоврядування розглядаються досить повільно і відповіді надаються наприкінці терміну, визначеного для їх розгляду, що уповільнює вирішення питань, з якими звертаються громадяни задля покращення якості свого життя.
  Дана петиція передбачає внесення Верховною Радою України змін до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» і викладення ч. 1 ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» в наступній редакції:
  «Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше двадцяти днів від дня
  їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше десяти днів від дня їх отримання. Якщо в двадцятиденний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства,
  установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати тридцяти п'яти днів».
  Дана петиція покликана для того, щоб громадяни швидше отримували відповіді на важливі для них питання, а посадові і службові особи більш ефективно працювали задля вирішення цих питань, в наслідок чого значно прискориться зворотній зв’язок органів влади із громадянами, та більш ефективно запрацює система влади в Україні.

  ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • Презумпція згоди у сфері трансплантології (пересадка органів або тканин від донора).

  Підписів 8

  Днів залишилось 23

  Попеску Олег Степанович
  Оприлюднена
  13 серпня, 2019
  13 листопада, 2019
  23
  8

  Прохання запропонувати внесення змін до законодавства України у сфері трансплантології, передбачивши так названу презумпцію згоди.

  Ми всі - потенційні реципієнти.
  Банальна інфекція може призвести до відмови того чи іншого органу. І кожен з нас може опинитися на лікарняному ліжку лицем до лиця з неминучим. З єдиною надією на рятівну трансплантацію.

  Ми всі - потенційні донори.
  Рівень ДТП в Україні такий, що завтра будь-хто з нас може або врятувати своїми органами до 7 чоловік, або гнити в землі, забираючи з собою останній шанс у нещасних.

  Презумпція згоди захищає права живих, зокрема, закріплені Конституцією України, ст.27., Цивільним Кодексом України ч.21 ст.281, ст.283, ст.284.

  Презумпція не згоди покликана захищати права мертвих. Однак, згідно з ч. 4 ст. 25 ГК України цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент його смерті. Таким чином, померлий не має того обсягу прав, що має фізична особа.

  Дайте можливість реалізувати право на життя людям, які ще живі.

  Заздалегідь вдячний за підтримку і поширення цієї петиції!

  З повагою,
  Олег Попеску

  P. S. Роман Маротчак з Івано-Франківської області дуже хоче жити. Але єдиний шанс - це трупна трансплантація печінки, яку, на жаль, в Україні не роблять. Так як в інших країнах це дуже дорого, вдалося отримати згоду з Білорусі. Але вартість цієї операції теж захмарна - 130 000 дол. США.

  Більше інформації тут:

  https://www.facebook.com/BlagodiynaDopomogaDlyaDiteyIDoroslyh/posts/2085441731562065

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • пропоную ВРУ нового скликання прийняти одним з перших закон України «Про вибори судової влади» і призначити вибори судової влади в Україні.

  Підписів 6

  Днів залишилось 23

  кирилов сергій васильович
  Оприлюднена
  13 серпня, 2019
  13 листопада, 2019
  23
  6

  Згідно до статті 5 конституції України: Україна є республікою.
  Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
  Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
  Ніхто не може узурпувати державну владу.
  Згідно до статті 6 конституції України: Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
  Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
  Тому пропоную ВРУ нового скликання прийняти одним з перших закон України «Про вибори судової влади» і призначити вибори судової влади в Україні.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Доступне розмитнення , без шкоди для бюджету Країни . Безпечне авто для кожного

  Підписів 20

  Днів залишилось 23

  Бан Олександр Олександрович
  Оприлюднена
  13 серпня, 2019
  13 листопада, 2019
  23
  20

  Зменшити вартість розмитнення автомобілів.

  2.Відновити технічний огляд.

  3.Транспортний податок.

  По першому пункту. Більше доступних авто, більше податків до бюджету Країни. На даний час людині з середньою заробітною платою, потребує близько 3 -4 років, щоб заробити на більш менш добре авто не старше 10 років.

  По другому пункту. Проблема не в технічному стані євро блях, проблема що в нас багато автомобілів на Українській реєстрації, які в катастрофічному технічному стані.

  По третьому пункті. Податок який буде формуватися. Від екологічної норми, та об'єму двигуна,

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • ПРО ЗАБОРОНУ ВБИВСТВА БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН УКРАЇНИ.

  Підписів 4882

  Днів залишилось 23

  Черная Елена Анатольевна
  Оприлюднена
  13 серпня, 2019
  13 листопада, 2019
  23
  4882

  Проблема безпритульних тварин-собак і котів, вирішується в багатьох містах УКРАЇНИ в негуманний спосіб. Особливо жорстоким є ставлення до безпритульних тварин у комунальному підприємстві « ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ»м. Харкова, де вбивають 97% відловлених тварин, що приблизно становить більш, ніж, 5000 особин на рік! Аналогічним цьому комунального підприємству є комунальне підприємство «ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН» у м. Миколаїв., та ще у ряді міст України, де ставлення до безпритульних тварин, переходить за усякі межі моралі.
  Але , як показав багаторічний досвід масове знищення безпритульних тварин не дає результату. Їх кількість не зменшується, і з року в рік ці підприємства продовжують свою вбивчу діяльність витрачаючи на неї десятки мільйонів гривень платників податків. Ці підприємства, та чиновники міст відмовляються застосовувати комплексні ефективні програми, бо, якщо безпритульні тварини зникнуть з вулець міст- то і такі підпрємства вимушені будуть припинити свою діяльність. А отже, у чиновників не буде можливості відмивати мільйони бюджетних гривень.
  Безпритульні тварини- це наслідок безвідповідального ставлення людини до свого чотирилапого друга. Тварин залишають на вулицях на призволяще, не отримуючи за це ніякого покарання.
  Комунальні підприємства замість допомоги таким тваринам і сприяння покаранню безвідповідальних власників, застосовують-вбивство тварини шляхом евтаназії. При цьому, запевняючи, що вбивство тварин-це гуманне ставлення до них. Таким чином, показуючи суспільству, що життям живих істот можна нехтувати і зневажати його.
  Жорстоке поводження з тваринами несе в собі загрозу основним моральним цінностям і загальнолюдським нормам моралі, а також сприяє розвитку і укорінінню в суспільстві жорстокості, не тільки для тварин, але і для людини, що є небеспечним для всього суспільства в цілому.
  В розвинених країнах питання регулювання чисельності безпритульних собак і котів вирішують по різному, але навмисне вбивство тварин скрізь вважається ЗЛОЧИНОМ!
  В розвининех та цивілізованих містах України, таких, як КИЇВ, ЛЬВІВ, ДНІПРО, ОДЕСА вже існують програми регулювання чисельності тварин гуманим способом- стерилізації. Серед цих міст найкращі показники ефективності у Львові, де програму впроваджує Львівське комунальне підприємство «ЛЕВ», позитивний досвід якого, необхідно переймати всім комунальним підприємтвам України, які займаються безпритульними тваринами.
  Оскільки Україна у всіх сферах життя впроваджує європейські стандарти, намагаючись всі питання вирішувати цивілізовано, тому ми на заканодавчому рівні повинні закріпити цінність життя живих істот, та застосовувати ефективні , дієві комплексні програми регулювання чисельності безпритульних тварин.
  Саме для вирішення цього питання на державному рівні просимо Вас ініцювати внесення наступних змін до Закону України « Про захист тварин від жорстокого поводження»:

  1) ЗАБОРОНА ЕВТАНАЗІЇ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН , ЯК МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ;

  2) ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ, ЯК ЄДИНОГО ДІЄВОГО ТА ГУМАННОГО МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН.

  А також просимо затвердити на державному рівні типові правила утримання домашніх тварин та програму регулювання чисельності безпритульних тварин на території міст України, які будуть прийматися за основу при затвердженні правил і програм в місцях.

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ   
 • Перегляд ЗУ про Державну службу та Корупційних діянь

  Підписів 4

  Днів залишилось 25

  Сопільняк Мирослав Віталійович
  Оприлюднена
  16 серпня, 2019
  16 листопада, 2019
  25
  4

  Потрібно переглянути ЗУ про Державну службу у зв'язку з тим, що за неподання або несвоєчасне подання дикларації або невідображення в 10-дений термін суттєві зміни в майновому стані Нацполіція складає протокол і суд вирішує накласти адміністративний штраф. В ЗУ про Державну службу є пункт за яким, якщо на особу яка займає посаду державної служби складено протокол про адміністративне порушення пов'язане з корупцією вона звільняється з роботи і отримує заборону займати посаду державної служби терміном на 3 роки. Покарання за порушення не є співрозмірним, тобто за помилку людини яка невстигла або немала можливості подати дані зміни в 10-дений термін отримує крім штрафу ще й звільнення і 3 роки обмеження в пошуках роботи.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА   
 • Згідно до статті 13 конституції України українці є найбагатшими людьми світу,тому пропоную ВРУ внести зміни до статті 14 конституції України

  Підписів 6

  Днів залишилось 25

  кирилов сергій васильович
  Оприлюднена
  16 серпня, 2019
  16 листопада, 2019
  25
  6

  Згідно до статті 13 конституції України українці є найбагатшими людьми світу, через те що жодна конституція будь-якої країни не зробила своїх громадян власниками національного багатства країни, при цьому іноземні конституції надають своїм громадянам лише можливість користування національним багатством країни
  Для державної охорони цієї великої спадщині яка надійшла українцям від злочинної влади була розроблена і прийнята стаття 14конституції України,тобто: «Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.».
  За останніми відставками посадовців у Житомирі,щодо розкрадання бурштину, власники,тобто українці ще раз побачили що держава Україна не виконує своєї охоронної функції щодо охорони національного багатства країни і закони України в цій частині теж не працюють,тому що за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах посадовці не несуть жодної кримінальної відповідальності.
  Тому пропоную ВРУ внести зміни до статті 14 конституції України і в новій редакції статтю 14 конституції України читати так:
  Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною українців.
  Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Про перевірку з метою люстраціі держслужбовців та посадових осіб на предмет гласного та негласного співробітництва з радянським КДБ до створення СБУ

  Підписів 7

  Днів залишилось 28

  Бобрік Юрій
  Оприлюднена
  19 серпня, 2019
  19 листопада, 2019
  28
  7

  З метою посилення національної безпеки України прохання розробитти процедуру перевірку держслужбовців та посадових осіб на предмет співробітництва (гласного та негласного) з радянським КДБ до 20 вересня 1991 года (дати створення СБУ), з метою їх подальшої люстраціі у разі виявлення подібних фактів.
  Аналогічний досвід був в Федеративній Республіці Німеччини (деталі за посиланням https://urokiistorii.ru/article/51881?fbclid=IwAR2UFV5Rb1J0vjapno2Aseu0gOl4luPmx3K955QdjPWxDU4oGheEbpVL1DI)

  ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Щодо запровадження обов'язкового проходження поліграфу (детектору брехні) працівниками правоохоронних органів.

  Підписів 23

  Днів залишилось 30

  Лейко Анатолій
  Оприлюднена
  21 серпня, 2019
  21 листопада, 2019
  30
  23

  Пропоную на законодавчому рівні зобов'язати всіх працівників правоохоронних органів при вступі на роботу та кожні півроку проходити поліграфологічні дослідження з метою підбору кадрів, що здатні за своїми моральними та діловими якостями сумлінно виконувати службові обов'язки, та виявлення серед правоохоронців тих, хто порушує чинне законодавство та службову дисципліну під час проходження служби та за результатами проходження детектора брехні звільняти працівників правоохоронних органів як таких, що не відповідають займаній посаді, у разі виявлення в ході дослідження на детекторі брехні серед них тих, хто порушує чинне законодавство та службову дисципліну.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Персональне голосування депутатів

  Підписів 9

  Днів залишилось 30

  Смирнов Сергій
  Оприлюднена
  21 серпня, 2019
  21 листопада, 2019
  30
  9

  Здравствуйте
  В прессе пишут, что устранить неперсональное голосование не успевают технически по начала работы Рады.
  Как инженер, предлагаю простое решение.
  Вместо установки "сенсорной кнопки" оставить одну существующую, но изменить программный алгоритм.

  Описание алгоритма:
  Под существующую музыку начала голосования депутаты готовятся - кнопка не действует.
  Затем длинный гудок (несколько секунд, так как люди уже должны быть на месте), в течение которого нужно нажать кнопку и удерживать.
  По окончании гудка нужно в течение одной секунды, то есть сразу, отпустить кнопку.
  При такой процедуре человек будет привязан к своему месту моментом времени).
  Все.

  Пояснение.
  Человек не сможет одновременно нажимать более 2х кнопок (то есть сможет нарушать только на соседнем месте).
  Для полного устранения нужно ввести дополнительную кнопку на расстоянии, недоступном одной руке, что бы занять обе руки человека.

  Такие изменения можно сделать быстро и на это не требуется много денег.

  Недостаток, по сравнению с кнопкой отпечатка пальца.
  При наличии карточки депутата может голосовать любой человек. Но вероятно посторонних в зале не должно быть?

  Смирнов Сергей

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Просимо Верховну Раду України розглянути ініціативу, щодо розробки закону « Про вихід територіальної громади зі складу ОТГ».

  Підписів 9

  Днів залишилось 32

  Іванов Андрій Миколайович
  Оприлюднена
  23 серпня, 2019
  23 листопада, 2019
  32
  9

  Просимо Верховну Раду України розглянути ініціативу, щодо розробки законопроекту « Про вихід територіальної громади зі складу ОТГ».
  Оскільки станом на сьогоднішній день законом не передбачена процедура виходу із об’єднаної територіальної громади, просимо Верховну Раду України розглянути це питання, і розробити відповідний законопроект. Ми вважаємо що ця ініціатива є законною, оскільки територіальна громада села, району, міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, може вийти зі складу об’єднаної територіальної громади, якщо це не призведе до зменшення обсягу та зниження якості послуг, що надаються жителям територіальної громади органами місцевого самоврядування .

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |   ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   
 • пропоную ВРУ внести зміни до статті 13 конституції України в якій треба скасувати наступну вимогу, а саме: «Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією».

  Підписів 4

  Днів залишилось 32

  кирилов сергій васильович
  Оприлюднена
  23 серпня, 2019
  23 листопада, 2019
  32
  4

  пропоную ВРУ внести зміни до статті 13 конституції України в якій треба скасувати наступну вимогу, а саме: «Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією».

  статтю 13 конституції України в новій редакції читати так:

  Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
  Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
  Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
  Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ