ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік електроних звернень

 • Ввести відповідальність депутатам місцевих рад за відданий ними голос на пленарних засіданнях відповідних місцевих рад.

  Підписів 14

  Дата відповіді 12.03.2016

  Зігангіров Олег Ігорович
  Відповідь на електронне звернення
  11 листопада, 2015
  12 березня, 2016
  11 лютого, 2016
  14

  Пропоную з метою приведення ч.1 ст.20 Закону Україні “Про статус депутатів місцевих рад”, в тому числі, і до відповідності до пп.б п.1 ч.1 ст.4 Закону Україні “Про засади запобігання і протидії корупції” – внести зміни до ч.1 ст.20 Закону Україні “Про статус депутатів місцевих рад”, та викласти її в наступній редакції, а саме:
  - “На сесіях місцевої ради депутати місцевої ради на основі колективного і вільного обговорення розглядають питання, віднесені до відання відповідної ради, однак після голосування та прийняття відповідних рішень, кожен з депутатів несе, згідно з чинним антикорупційним Законодавством України, персональну відповідальність за підтримані ним рішення.”.

  ===============================
  Діюча редакція ч.1 ст.20 Закону Україні “Про статус депутатів місцевих рад” звучить наступним чином:
  - "На сесіях місцевої ради депутати місцевої ради на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання відповідної ради.".
  ===============================

  ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   
 • Реальні гарантії держави щодо виконання судових рішень по соціальних виплатах (в т.ч. щодо ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ «ДІТЯМ ВІЙНИ»)

  Підписів 7

  Дата відповіді 12.03.2016

  Бучок Андріан
  Відповідь на електронне звернення
  12 листопада, 2015
  12 березня, 2016
  12 лютого, 2016
  7

  У відповідності зі ст. 2 Закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов'язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є, зокрема, держорган. Разом з тим судові рішення у справах, пов'язаних із соціальними виплатами (в т.ч. ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ «ДІТЯМ ВІЙНИ»), які мають зобов'язуючий характер з проведення таких виплат, не відносяться до вказаних у згаданій статті видам рішень, що унеможливлює їх виконання згідно Закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

  У зв’язку з вищенаведеним пропоную викласти абз. 1 ч. 1 ст. 2 Закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» в такій редакції: «Держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів, зобов'язання здійснити виплати та зобов'язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:

  державний орган;

  державні підприємство, установа, організація (далі - державне підприємство);

  юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства (далі - юридична особа).»

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Зняття оподаткування з пенсійного забезпечення громадянам України

  Підписів 78

  Дата відповіді 10.03.2016

  Артюшенко Аліна Станіславівна
  Відповідь на електронне звернення
  13 листопада, 2015
  10 березня, 2016
  13 лютого, 2016
  78

  Конституцією України ,встановлено, що пенсійне забезпечення громадян України має забезпечувати рівень життя. Враховуючи цінову політику в країні, то пенсійне забезпечення не відповідає дійсності. У Податковому кодесі є перелік виплат, що не підлягають оподаткуванню ,серед них і пенсіі. Чому тоді відбується колізія норм?
  Прошу проаналізувати ще раз закони, кодекси та Конституцію та прийняти відповідні заходи.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ ЗА НЕПЕРСОНАЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ

  Підписів 322

  Дата відповіді 10.03.2016

  Скоропад Богдан Олесьович
  Відповідь на електронне звернення
  05 листопада, 2015
  10 березня, 2016
  05 лютого, 2016
  322

  Просисимо розглянути законопроект та прийняти Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо персонального голосування депутатів"

  Законопроект

  Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо персонального голосування депутатів"

  1.Верховна Рада України постановляє:

  1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею 351-2 такого змісту:

  "Стаття 351-2 . Неперсональне голосування

  1. Нерерсональне голосування депутата, тобто умисне голосування особи зі статусом депутата чи іншої особи замість іншого депутата на засіданнях відповідної ради та/або утворених нею комітетів чи комісій, з метою врахування голосу депутата, -

  карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та із конфіскацією майна, або без такої.

  2. Дії, передбачені чстиною першою цієї статті, якщо вони вчинені депутатом обласної ради, або Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради Києва чи Севастополя, -

  караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та із конфіскацією майна, або без такої.

  3. Дії, передбачені чстиною першою цієї статті, якщо вони вчинені народним депутатом України, -

  караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та із конфіскацією майна.

  4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, якщо вони вчинені щодо голосування за внесення змін до Конституції України чи її прийняття, або за внесення змін чи прийняття виборчого законодавства, або за прийнятти Закону України "Про Державний бюджет України" чи внесення змін до нього, або прийняття чи зміни податкового та митного законодавства України, або голосування передбачені процедурою імпічменту Президента України, -

  караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та із конфіскацією майна."

  2. Частину другу статті 59 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в наступній редакції:

  " Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, або за неперсональне голосування незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу."

  3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

  Президент України

  Відповідно до п. 23-1 Закону України "Про звернення громадян", прошу розглянути Петицію на парламентських слуханнях.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Про обмеження громадянських прав

  Підписів 40

  Дата відповіді 10.03.2016

  Романович Вероніка Іванівна
  Відповідь на електронне звернення
  09 листопада, 2015
  10 березня, 2016
  09 лютого, 2016
  40

  Пропоную внести зміни до Конституції України, Кримінального кодексу України статтю щодо покарання осіб, які вчинили злочин, пов’язаний із замахом на територіальну цілісність, суверенітет України, а також причетність до терористичної діяльності, організації корупційних угрупувань, перебуваючи на державних посадах, покарання у вигляді тимчасового обмеження громадянських прав. Це має виражатись у позбавленні на 10 років (десять) виборчого права (пасивного, активного) та довічна заборона на діяльність в органах державної влади та місцевого самоврядування, перебування в політичних партіях тощо. Зазначені особи мають бути максимально обмежені у можливості впливати на політичні процеси в Україні.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Реальна незалежність національної поліції

  Підписів 9

  Дата відповіді 10.03.2016

  Бучок Андріан
  Відповідь на електронне звернення
  09 листопада, 2015
  10 березня, 2016
  09 лютого, 2016
  9

  Згідно Закону України «Про Національну поліцію», керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх справ України. В свою чергу Прем'єр-міністр та Міністр внутрішніх справ призначаються за квотою певної політичної партії.

  Таким чином призначення та звільнення керівника поліції України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх справ України є порушенням визначеного в тому ж таки Законі України «Про Національну поліцію» принципу політичної нейтральності Національної поліції, оскільки є підставою для сумнів у неупередженості співробітників Національної поліції при розслідуванні кримінальних правопорушень по відношенню до членів політичної партії, до якої належать Прем'єр-міністр та/або Міністр внутрішніх справ.

  В зв’язку з наведеним вище, пропоную прийняти законопроект про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію», яким позбавити права Міністра внутрішніх справ самостійно і на свій розсуд призначати Керівника відповідної поліції та його заступників. Натомість передбачити призначення вказаних посадових осіб поліції Кабінетом Міністрів України після розгляду кандидатур, внесених Міністром внутрішніх справ на підставі і в межах подання відповідної незалежної від Міністра внутрішніх справ Конкурсної поліцейської комісії, яка б складалася із авторитетних безпартійних правозахисників, що не є народними депутатами і членами Уряду.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Заборона використання перфораторів, інструменту з різання бетону в багатоквартирних житлових будинках

  Підписів 5

  Дата відповіді 10.03.2016

  Иванов Дмитрий
  Відповідь на електронне звернення
  03 листопада, 2015
  10 березня, 2016
  03 лютого, 2016
  5

  Прийняти закон, що забороняє безконтрольне використання перфораторів, інструментів з різання бетону в багатоквартирних житлових будинках.

  КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО   
 • ПІДВИЩИТИ ПЕНСІЇ ТА СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ ІНВАЛІДАМ ВСІХ ГРУП, В Т.Ч ЗАГАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ДО РІВНЯ СПРАВЕДЛИВО ПЕРЕРАХОВАНОГО СПОЖИВЧОГО КОШИКА.

  Підписів 58

  Дата відповіді 10.03.2016

  Бернасовський Олександр Борисович
  Відповідь на електронне звернення
  29 жовтня, 2015
  10 березня, 2016
  29 січня, 2016
  58

  За останні два роки рівень життя впав до катастрофічних розмірів. Всі товари і послуги подорожчали майже у три рази, а пенсії, зарплати і соціальні виплати з 01.09.2015р. підняли в середньому лише на 13%. А ІНВАЛІДАМ 3-Ї ГРУПИ ЗАГАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ВЗАГАЛІ НЕДОБАВИЛИ НІ КОПІЙКИ. Це як назвати? Є вже перші ознаки геноциду незахищених верств населення. Тому, разом з усіма інвалідами України вимагаємо:
  1. Переглянути і підняти розмір споживчого кошику до реального рівня споживчих цін з урахуванням реальних повсякденних потреб громадян.
  2.Підняти розмір пенсій та соціальних виплат всіх незахищених верств населення України до розміру, не меншого за розмір споживчого кошика за відповідний період.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Брошенные "нечейные" здания, навести порядок.

  Підписів 38

  Дата відповіді 10.03.2016

  Мироненко Дмитрий
  Відповідь на електронне звернення
  29 жовтня, 2015
  10 березня, 2016
  29 січня, 2016
  38

  Создание районных комиссий (либо возложить на местные власти отчет) и наделение им прав на решение судьбы брошенных полу-разграбленных зданий, как то:
  Бывшие общежития, больницы, колхозные постройки, полу-разобранные военные части, заводы и предприятия бывшего СССР.
  И это по всей Украине такое!!!

  То что сам видел: Здания без крыш, хозяина нет, бьют кирпич,снимают плиты, разбивают на арматуру и в чермет, снимают крыши, в общежитиях сотни мертвых душ (прописки).... .
  Милиция не занимается- так как нет явного хозяина. Просто сказать смысла нет, нужно ехать писать заявление и это так-же бессмысленно, бюрократия.

  Нельзя-ли создать отделы для поднятия ,реанимации или полной разборки и продажи "нечейных" строений, создать программу по возрождению производства и отдавать помещения в бесплатную аренду хотя-бы для их сбережения.
  (Сердце кровью обливается когда смотришь как уничтожается то, что создавали наши деды)

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ    
 • Внесіть зміни в преамбулу чинного ЖИТЛОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР !

  Підписів 10

  Дата відповіді 10.03.2016

  Грициняк Степан Григорович
  Відповідь на електронне звернення
  29 жовтня, 2015
  10 березня, 2016
  29 січня, 2016
  10

  ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР , чинний, поточна редакція від 05.04.2015.
  "В результаті перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції в нашій країні було створено необхідні передумови для розв'язання однієї з найважливіших соціальних проблем - задоволення потреби трудящих у житлі.
  Втілюючи в життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства і здійснюючи курс на підвищення матеріального та культурного рівня життя народу. Радянська держава послідовно реалізує розроблену Комуністичною партією програму житлового будівництва.
  Високі темпи розвитку державного і громадського фонду на основі державних планів, заходи, яких вживає держава по сприянню кооперативному та індивідуальному житловому будівництву, створюють необхідні умови для забезпечення гарантованого Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР права громадян на житло.
  Важливим державним завданням є забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків. У вирішенні цього завдання активну участь беруть громадські організації і громадяни.
  Конституція СРСР і Конституція Української РСР зобов'язують громадян дбайливо ставитися до надаваного їм житла.
  Радянське житлове законодавство покликане сприяти забезпеченню права громадян на житло, ефективному використанню та охороні житлового фонду. "

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Створити підрозділ СБУ для провокації хабарників

  Підписів 7

  Дата відповіді 10.03.2016

  Бурденюк Владислав
  Відповідь на електронне звернення
  05 листопада, 2015
  10 березня, 2016
  05 лютого, 2016
  7

  Для очищення держави від хабарництва пропоную створити підрозділ СБУ для провокації хабарників.
  ВРУ підготувати зміни до законів та підзаконних актів для забезпечення юридичного підгрунтя та вилучення перешкод (як то Стаття 370 ККУ) функціонування підрозділу.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • щодо соцзахисту безробітних громадян

  Підписів 17

  Дата відповіді 10.03.2016

  Тимченко Тетяна Олександріна
  Відповідь на електронне звернення
  29 жовтня, 2015
  10 березня, 2016
  29 січня, 2016
  17

  Прошу надавати щомісячні соцвиплати громадянам України які перебувають на обліку більше року як безробітні і мають на своєму утримані малолітніх дітей. Негайно припиніть геноцид стосовно безробітних, в них - а ні роботи, а ні жодної матеріальної підтримки.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Петиція, щодо створення онлайн-сервісу "Дорожній контроль"

  Підписів 10

  Дата відповіді 10.03.2016

  Медвідь Іван МИКОЛАЙОВИЧ
  Відповідь на електронне звернення
  06 листопада, 2015
  10 березня, 2016
  06 лютого, 2016
  10

  Пропоную створити на базі ГУ ДПС в Україні онлайн-сервіс, на якому кожен водій, який пройде реєстрацію за допомогою посвідчення водія, матиме можливість, завантажувати зі свого відео-реєстратора, порушення дорожнього руху, іншими учасниками автотранспортного руху. Даний сервіс пропоную створити з метою усунення дрібних, а також великих правопорушень, що призведе:

  по-перше, кожен водій буде усвідомлювати, що відео-фіксація порушень дорожнього руху може здійснюватись будь-де та в будь-яку хвилину

  по-друге, на онлайн-сервісі повинна бути тарифна сітка, за те чи інше правопорушення, наприклад "проїзд на червоний сигнал світлофору стільки-то гривень, не подавання сигналу про намір повернути або обігнати та ін., стільки-то гривень"

  по-третє, у якості мотивації, пропоную ввести винагороду у вигляді відсотку (5-10%) від накладеного штрафу, який буде перераховуватися на користь особи, яка дане відео завантажила на сервіс, так як, даний сервіс, в будь-якому випадку, призведе до збільшення виявлення правопорушників дорожнього руху, що призведе до збільшення адміністративних штрафів, тим самим призведе до більших надходжень до державного бюджету України.

  Встановити заборону для водіїв які були притягнуті до адміністративного штрафу за допомогою онлайн-сервісу "Дорожній контроль" розмішувати відео за свого відео-реєстратору терміном не менш ніж півроку. (на винагороду заслуговує тільки та людина, яка не порушує ПДР)

  Щоб уникнути подвійного накладання штрафу на правопорушника, Людина, яка розмішує відео правопорушення повинна вказати точний час правопорушення, повинна вказати номерній знак авто правопорушника, а також назву вулиці на якій було скоєне порушення. Після чого завантажити відео, в якому повинно бути чітко відображено номери та модель авто правопорушника.

  Завдяки цій інформації сервіс зможе визначити чи оформлювалось це порушення ПДР на сервісі, та чи є воно унікальним.

  Висновок: створивши даний сервіс бюджет України заощадить грошові кошти на встановлення камер відео спостереження дорожнього руху, не тільки в містах, а й в маленьких населених пунктах.

  Переважна більшість водіїв які скоюють правопорушення, знають де і як ведеться відео фіксація руху, тому в цих місцях намагаються придержуватись правил, в усіх інших місцях вони наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників руху. Сервіс "Дорожній контроль" має стати стримуючим фактором для таких водіїв.

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Неприпустимість звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання та його відбування осіб вчинивших злочини проти основ національної безпеки України

  Підписів 16

  Дата відповіді 10.03.2016

  Костиркін Олексій
  Відповідь на електронне звернення
  03 листопада, 2015
  10 березня, 2016
  03 лютого, 2016
  16

  Законом 198-VIII обмежено звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання та його відбування осіб винних у вчиненні корупційних злочинів
  Вимагаю аналогічним чином унеможливити звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання та його відбування осіб, що вчинили злочини проти основ національної безпеки України, фінансування тероризму, терористичний акт.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Кібернетична загроза для держави

  Підписів 14

  Дата відповіді 10.03.2016

  Бойко Андрій Вікторович
  Відповідь на електронне звернення
  03 листопада, 2015
  10 березня, 2016
  03 лютого, 2016
  14

  Якомога швидше прийняти Закон «Щодо інформаційної безпеки держави», в якому
  визначитися щодо відмови від російського програмного забезпечення бухгалтерського
  обліку в державних органах влади, органах місцевого самоврядування та підпріемствах –
  монополістах (обленерго і облгази) в зв’язку із кібернетичною загрозою для держави.
  Установи, які утримуються з Державного бюджету, підпріемства – монополісти вимагають особливої уваги і секретності і неприпустимо використовувати в іх бухгалтерському обліку програми розробником яких є країна – окупант.
  Заміна російському бухгалтерському програмному забезпеченню давно існує в Україні.
  Використання російського програмного забезпечення прирівняти до державної зради.

  ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |  ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  |  ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • Звільнити від податків УКРАЇНСЬКУ КНИГУ ТА ПРЕСУ

  Підписів 24

  Дата відповіді 04.03.2016

  Стецюк Григорій Анатолійович
  Відповідь на електронне звернення
  04 листопада, 2015
  04 березня, 2016
  04 лютого, 2016
  24

  Дати можливість розвиватись україномовній літературі. Звільнити на певний період (наприклад на 5 років, або знизити відсоткову ставку, або компенсувати витрати за рахунок підняття акцизу на алкоголь чи тютюнові вироби, тощо) від оподаткування, що знизить ціни на книги і пресу. Бо в Україні зараз засилля російськомовної літератури, а особливо преси.

  КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ   
 • СТВОРЕННЯ національної мережі КІНОТЕАТРІВ

  Підписів 5

  Дата відповіді 04.03.2016

  Стецюк Григорій Анатолійович
  Відповідь на електронне звернення
  04 листопада, 2015
  04 березня, 2016
  04 лютого, 2016
  5

  Ми говоримо про підтримку українського кіно. Так це потрібно, але кіно буде тоді коли воно стане комерційно успішним. А як це можливо, якщо в нас лише близько 200 кінотеатрів на всю країну? Які можуть бути касові збори? Поки не буде відкрито хоча б 1000 - 1200 кінотеатрів українське кіно не буде касово успішним, а отже гроші в нього ніхто не буде вкладати і режисери будуть ходити з протягнутою рукою і просити роками фінансування. Тому ДЕРЖАВА має створити мережу кінотеатрів і таким чином дати поштовх до розвитку УКРАЇНСЬКОГО КІНО.

  КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ   
 • Реструктуризація забов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті.

  Підписів 8

  Дата відповіді 04.03.2016

  Трюхан Євген Васильович
  Відповідь на електронне звернення
  03 листопада, 2015
  04 березня, 2016
  03 лютого, 2016
  8

  З метою зменшення фінансового навантаження на позичальників, які мають кредити в іноземній валюті що були отримані на придбання єдиного житла прошу скоріше підтримати проект закону " Про реструктуризація забов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити)" розроблений "Асоціацією банків України"

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Подвійне ( потрійне і т.д.) громадянство.

  Підписів 23

  Дата відповіді 04.03.2016

  Маслов Юрій Степанович
  Відповідь на електронне звернення
  03 листопада, 2015
  04 березня, 2016
  03 лютого, 2016
  23

  Прийняти закон про автоматичне позбавлення українського громадянства у випадку виявлення громадянства іншої держави ,для чиновників і держслужбовців всіх рангів,а також позбавлення їх роботи,пенсій і будь-яких виплат.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Підвищення прожиткового мінімуму

  Підписів 526

  Дата відповіді 04.03.2016

  Поклонська Оксана Юріївна
  Відповідь на електронне звернення
  10 листопада, 2015
  04 березня, 2016
  10 лютого, 2016
  526

  Від Тюрі Олени Іванівни та Поклонської Оксани Юріївни, студенток 4 курсу юридичного факультету Дніпропетровського університету внутрішніх справ

  Відповідно до статті 7 Закону України « Про державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць, станом на 1 вересня 2015 року становить 1330 гривень.
  Вважаємо, що на сьогоднішній день, з урахуванням значного підвищення цін на товари та послуги особистого вжитку, розмір прожиткового мінімуму є недостатнім. Оскільки, він не в повній мірі забезпечує нормальне функціонування організму людини, збереження його здоров’я та не дає змогу особі задовольнити основні соціальні та культурні потреби.
  З огляду на вище зазначене, пропонуємо:
  1. Підвищити прожитковий мінімум для кожної категорії населення з урахуванням умов їх проживання.
  2. Наблизити прожитковий мінімум до європейського рівня.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ