ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • ВРУ повинна ратифікувати Мінські домовленості для надання їм статуту обов’язкового для виконання юридичного міжнародного документу

  Підписів 2

  Днів залишилось 58

  кирилов сергій васильович
  Оприлюднена
  12 вересня, 2019
  12 грудня, 2019
  58
  2 (з них за 7 днів: 0)

  У 9 статті Конституції написано, що зобов’язання для України є обов’язковими, якщо цей міжнародний документ ратифікований Верховної Радою, тобто міжнародні договори стають нашим національним законодавством, якщо згоду на обов’язковість надав парламент

  Досі Мінські домовленості є політичними, а не юридично обов'язковими документами, адже вони досі не ратифіковані Верховною Радою України, як міжнародно-правові договори, тобто Мінські домовленості від 12лютого 2015 року були укладені Україною з метою недопущення подальшого розгортання військового збройного конфлікту,тобто свого часу Мінські домовленості не були укладені з метою недопущення подальшого розгортання широкоформатної агресії Російської Федерації проти України. До речі вони були підписані між Україною , ЛНР та ДНР як сторонами військового збройного конфлікту при посередничистві Росії, Німеччини та Франції під наглядом ОБСЄ

  Щодня в Україні незаконно на сході України вбивають десятки громадян України

  Тому вважаю що ВРУ повинна ратифікувати Мінські домовленості для надання їм статуту обов’язкового для виконання юридичного міжнародного документу

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Надати законні повноваження парламентської оппозиції

  Підписів 2

  Днів залишилось 56

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  10 вересня, 2019
  10 грудня, 2019
  56
  2 (з них за 7 днів: 0)

  В Конституції України не надано визначення парламентської оппозиції та її повноважень, тому це призводить до нерівності прав народних депутатів і безконтрольності діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

  Тобто для для ефективної діяльності Верховної Ради України необхідно надати визначення парламентської оппозиції та забезпечити її повноваження в Конституції України

  В зв’язку з вищенаведеним, ПРОШУ народних депутатів України:

  1.ЗАБЕЗПЕЧИТИ в Конституції України визначення парламентської оппозиції та її повноваження;

  2.ВНЕСТИ відповідні доповнення до статті 83 Конституції України, а саме:
  "У Верховній Раді України має бути і діяти парламентська опозиція.
  Парламентська опозиція - добровільне депутатське об'єднання депутатських фракцій (депутатської фракції) у Верховній Раді України та (або) народних депутатів України, що не увійшли до парламентської більшості (коаліції), подали заяви про перехід в опозицію і які не погоджуються з офіційним політичним курсом парламентської більшості (коаліції) і Кабінету Міністрів України та (або) способом його реалізації, здійснюють контроль за діяльністю парламентської більшості (коаліції) і Кабінету Міністрів України, критикують їх діяльність і пропонують альтернативну програму розвитку України та шляхи її реалізації.
  Парламентська опозиція у Верховній Раді має право:
  - на посаду Першого заступника Голови Верховної Ради України;
  - на посади Голів Комітетів Верховної Ради з питань: свободи слова та інформації; законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; бюджету; Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України; правової політики; підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики; соціальної політики та праці; аграрної політики та земельних відносин; охорони здоров'я; науки та освіти; екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; у справах ветеранів та осіб з інвалідністю;
  - на посади перших заступників всіх комітетів Верховної Ради України, крім тих, які очолюють представники парламентської опозиції;
  - на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
  - на посаду керівника Рахункової Палати України;
  - на інші права, які встановлені Законом України "Про парламентську опозицію".
  Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності парламентської опозиції у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України та Законом України "Про парламентську опозицію"

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Про розміщення максимальної кількості стаціонарних постів Патрульної поліції України від великих до маленьких населених пунктів України

  Підписів 2

  Днів залишилось 84

  Лейко Михайло Макарович
  Оприлюднена
  07 жовтня, 2019
  07 січня, 2020
  84
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Пропоную з метою забезпечення максимальної безпеки всіх учасників дорожнього руху розмістити максимальну кількість стаціонарних постів Патрульної поліції України в усіх населених пунктах України: від великих до маленьких, з обладнанням їх камерами відеоспостереження та пристроями автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Відмінити пільгу на конкретний період, якщо немає компенсації.

  Підписів 2

  Днів залишилось 11

  Карпов Максим Володимирович
  Оприлюднена
  26 липня, 2019
  26 жовтня, 2019
  11
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Нині в Україні склалася парадоксальна ситуація, коли громадянам надаються пільги, без їх компенсації пільгонадавачам.
  Наприклад, особа, має пільгу на безкоштовний проїзд, але, перевізники не отримують за це жодних коштів від дернжавних органів, або, органів місцевого самоврядування.
  Це неприпустимо. Як можна надавати послугу, якщо вона не оплачена. Пропоную, відмінити надання конкретної пільги, на період, поки вона не буде повністю компенсована відповідними органами державної, або місцевої влади.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Референдум про скасування мораторiю

  Підписів 2

  Днів залишилось 58

  Чикригин Олександр Вячеславович
  Оприлюднена
  12 вересня, 2019
  12 грудня, 2019
  58
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Згiдно зi ст. 13 Конституции Украiни земля, її надра є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Вiдповiдно до Ст 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Таким чином питання про скасування мораторiю на продаж сiльськогосподарських земель повинно бути вирiшено тiльки на всеукраiнському референдумi. Тому що саме украiнський народ повинен визначитися з питанням щодо продажу сiльськогосподарських земель. Крiм того , держава мусить прийняти перелiк важливих законiв, якi будуть регулювати ринок землi. Необхiдно провести ревiзiю усiх сiльськогосподарських земель, оскiльки iснують люди, якi безпiдставно та незаконно володiють значними площами цих земель. Крiм того iснує
  негативний досвiд та наслiдки продажу цих земель у iнших краiнах. Тому доцiльнiше було б замiсть введения продажу земель встановити гiдну орендну плату за землi та здiйснювати продаж права оренди сiльськогосподарських земель. Сiльськогосподарська земля повинна бути засобом
  виробництва, а не товаром .

  АГРАРНА ПОЛІТИКА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Про надання банківських пільг працівникам соціокультурної сфери

  Підписів 2

  Днів залишилось 69

  Кучмась Федір Юрійович
  Оприлюднена
  23 вересня, 2019
  23 грудня, 2019
  69
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Сучасний стан економіки України - високий відсоток інфляції, підвищення тарифів на оплату житлово-комунальних послуг - становить великі незручності для більшості громадян. Зокрема, великою проблемою є придбання приватного житла. Якщо раніше житлом забезпечувалася більшість робітників культури, то теперь таких "благ" і близько не існує. Особливо гостро проблема із забезпечення житлом торкається молодих працівників соціокультурної сфери, а власне - педагогічно-концертмейстерського складу дитячих музичних шкіл, шкіл естетичного виховання, дитячих шкіл мистецтв. Пропоную на законодавчому рівні встановити державну субвенцію органам місцевого самоврядування та банківським установам задля того, щоб працівники соціокультурної сфери мали змогу отримати споживчий кредит з безвідсотковою позикою для придбання власного житла. Культура - це багатство України! Працівники культури - гордість нації! Допоможемо нашим героям сьогодення!

  КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  |   КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • ПРИЙНЯТИ ЗАКОН ПРО МІСЦЕВИЙ РЕФЕРНЕДУМ

  Підписів 1

  Днів залишилось 84

  В'юн Віталій Анатолійович
  Оприлюднена
  07 жовтня, 2019
  07 січня, 2020
  84
  1 (з них за 7 днів: 0)

  У рамках оголошеного державою курсу на децентралізацію та розширення прав і повноважень місцевих громад, регіональна політика передбачає розширення прав громадян на вирішення питань місцевого значення, у тому числі, шляхом ініціювання та проведення місцевих референдумів.

  Можливість проведення місцевих референдумів передбачена Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про добровільне об'єднання громад" та іншими нормативно-правовими актами.

  Але у правовому полі України існує вакуум у питанні проведення місцевих референдумів, через відсутність правового механізму їх реалізації. Тому місцеві громади є заручниками у державної влади, через неможливість проводити місцеві референдуми.

  Прийняття Закону України "Про місцевий референдум" значно спростить доступ громадян України до управління місцевими справами, забезпечить наявність демократичних та прозорих інституцій, покликаних сприяти реальному волевиявленню територіальної громади, сприятиме реалізації реформ і становленню в Україні демократичного інституту громадянського суспільства.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   
 • Внесення змін до статті 6 Сімейного кодексу України

  Підписів 1

  Днів залишилось 48

  Сегедін Арсен Юрійович
  Оприлюднена
  02 вересня, 2019
  02 грудня, 2019
  48
  1 (з них за 7 днів: 0)

  Замінити в тексті пункту 2 статті 6 Сімейного кодексу України слова "чотирнадцяти" на "шістнадцяти" та "вісімнадцяти років" на "двадцяти одного року".

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Власники земельних паїв чи ділянок при їх продажу повинні віддавати ту частку вартості, яка належить іншим громадянам України, і вона повинна бути рівної до частки вартості Власника земельного паю чи ділянки, бо так вимагає Конституція України

  Підписів 1

  Днів залишилось 78

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  01 жовтня, 2019
  01 січня, 2020
  78
  1 (з них за 7 днів: 0)

  Статтею 13 Конституції України встановлено, що:
  - Земля є об'єктом права власності Українського народу;
  - Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності;
  - Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

  Статтею 14 Конституції України встановлено, що:
  - Земля є основним національним багатством;
  - Право власності на землю гарантується.

  Статтею 24 Конституції України встановлено, що:
  - Громадяни мають рівні конституційні права;
  - Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

  Тобто, Власники земельних паїв чи ділянок при їх продажу повинні віддавати ту частку вартості, яка належить іншим громадянам України, і вона повинна бути рівної до частки вартості Власника земельного паю чи ділянки, бо так вимагає Конституція України.

  Для цього Держава повинна відкрити кожному громадянину України спеціальний рахунок, на який належить перераховувати гроши від продажу земельних паїв чи ділянок, а також від продажу інших природних ресурсів, які відповідно до статті 15 Конституції України є об'єктами права власності Українського народу:
  надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони.

  В зв'язки з вищенаведеним, ПРОШУ народних депутатів України:

  1.ЗАБЕЗПЕЧИТИ відкриття Державою спеціальних рахунків кожному громадянину України для перераховуння грошей від продажу земельних паїв чи ділянок, а також від продажу інших природних ресурсів, які відповідно до статті 15 Конституції України є об'єктами права власності Українського народу;

  2.ЗАБЕЗПЕЧИТИ перерахування Державою на ці спеціальні рахунки грошей від продажу земельних паїв чи ділянок, а також від продажу інших природних ресурсів, які відповідно до статті 15 Конституції України є об'єктами права власності Українського народу;

  3.НЕ ВІДКРИВАТИ ринок Землі на Україні БЕЗ ВІДКРИТТЯ Державою спеціальних рахунків кожному громадянину України і встановлення Порядку перерахування на них грошей від продажу земельних паїв чи ділянок, а також від продажу інших природних ресурсів, які відповідно до статті 15 Конституції України є об'єктами права власності Українського народу

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Відміна змін у законопроекті № 1029, що стосуються виключення фінансування партій, які набрали на виборах менше ніж 5% голосів. (На даний момент фінансування надається партіям, що набрали 2,5%)

  Підписів 1

  Днів залишилось 59

  Петько Руслан Володимирович
  Оприлюднена
  13 вересня, 2019
  13 грудня, 2019
  59
  1 (з них за 7 днів: 0)

  У Верховній Раді проголосовано поправки до законопроекту 1029-1/П, частина яких стосуються фінансування партій, що приймали участь у виборах до Верховної Ради (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66777).
  У законопроекті пропонується скасувати фінансування партій, що набрали на виборах 2,5% голосів, встановивши межу у 5%.
  1. Ці поправки не мають відношення до боротьби із корупцією.
  2. Поправки дискримінують відносно невеликі партії (2,5% голосів зараз) і дають преференції партіям з великими кількостями голосів, у т.ч. партії ЄС, що на чолі з колишнім президентом П. Порошенко допустила масові порушення Законодавства України, у тому числі корупційні.
  3. Поправки суперечать запевненням нинішнього Президента та його партії об'єднувати громадян.

  Пропоную відмінити ці поправки.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, РЕЛІГІЯ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Вимагаємо Закон для департованих українців 1944-1951р.р. і поновлення прав їх спадкоємців. Республіка Польща виплачує компенсацію полякам, які залишили майно за сучасними межами Польщі, в результаті евакуації поселилися на її території і на даний час мають польське громадянство. Дані питання детально регулюються законом «Про реалізацію права на компенсацію за залишену нерухомість поза сучасними межами Республіки Польща» від 8 липня 2005 року (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418).

  Підписів 0

  Днів залишилось 55

  Оршак Євгенія Іванівна
  Оприлюднена
  09 вересня, 2019
  09 грудня, 2019
  55
  0 (з них за 7 днів: 0)

  Вимагаємо від депутатів Верховної ради Закон для поновлення прав та законних інтересів департованих українців 1944-1951р.р. і поновлення прав їх спадкоємців. Республіка Польща виплачує компенсацію полякам, які залишили майно за сучасними межами Польщі, в результаті евакуації поселилися на її території і на даний час мають польське громадянство. Дані питання детально регулюються законом «Про реалізацію права на компенсацію за залишену нерухомість поза сучасними межами Республіки Польща» від 8 липня 2005 року (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418).

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • Оновлення складу ЦВК - Центральної Виборчої Комісії

  Підписів 0

  Днів залишилось 58

  Хілько Андрій Анатолійович
  Оприлюднена
  12 вересня, 2019
  12 грудня, 2019
  58
  0 (з них за 7 днів: 0)

  ЦВК- Центральна Виборча Комісія України під час проведення, організації виборчих процесів 2019 року (Вибори Президента України та позачергові вибори народних депутатів України), в своїй діяльності допускала велику кількість юридичних помилок що полягало в наступному :

  1. Суперечливість виконання судових рішень;

  2. Неоднозначність застосування чинного виборчого законодавства;

  3. Неефективний контроль діяльності ОВК- Окружних Виборчих Комісій;

  4. Ігнорування викликів у судові засідання;

  5. Бездіяльність під час встановлення кримінальних правопорушень;

  6. Самовідсторонення від активної комунікації з суб'єктами виборчого процесу;

  7. Порушення/ пропуск термінів розгляду скарг, заяв, звернень;

  8. Прийняття свідомо протидержавних рішень;

  9. Затримка оновлення інформації на власному інтернет сайті;

  10. Ігнорування дрібних порушень виборчого законодавства.

  Наявність вказаних вище порушень, які мною особисто були зафіксовані в якості офіційного спостерігача, кандидата в народні депутати, виборця, дає підстави вважати про наявність певного характеру-манери організації діяльності ЦВК що допускає як норму, певний відсоток порушень, які у свою чергу не можуть призвести до персональних юридичних наслідків для членів ЦВК, що створює передумови для зловживання службовим становищем та використанням юридичних колізій у законодавстві.

  Отже, вважаю за необхідне "перезавантажити" керівний склад ЦВК з метою недопущення подібних порушень, та більш ефективній організацій виборчих процесів.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ