ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Відміна Закону України "Про очищення влади"

  Підписів 0

  Днів залишилось 41

  Баковський Олександр Володимирович
  Оприлюднена
  13 січня, 2021
  13 квітня, 2021
  41
  0 (з них за 7 днів: 0)

  Нажаль, сьогодні в Україні існує великий дефіцит професійних кадрів в політиці. Багато посадових осіб демонструють свою некомпетентність та непрофесіоналізм на своїх посадах, тому я прошу відмінити Закон України "Про очищення влади", що в подальшому допоможе набирати в Державні органи влади професійних, висококваліфікованих професіоналів, які в силу вищевказаного закону по несправедливих причинах не можуть займати посадові місця.
  На мою думку, та на думку багатьох свідомих громадян України, відміна даного закону в подальшому, допоможе призначити велику кількість потужних кадрів для врегулювання економічної та політичної ситуації в країні.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • Проект Закону 4669 про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів

  Підписів 0

  Днів залишилось 76

  Журов Андрій
  Оприлюднена
  18 лютого, 2021
  18 травня, 2021
  76
  0 (з них за 7 днів: 0)

  Пропоную законотворцям звернути увагу на викладені пропозиції щодо окремих статей, щоб закон не був декларативним, а мав ефект від його впровадження, тим паче в разі прийняття він вступить в силу з січня 2022 року.

  Ст 3 проект закону
  2)Підтвердження отримання коштів від оплачуваної діяльності за кордоном

  Пропозиція: "підтвердження провадження оплачуваної трудової діяльності за кордоном"

  Ст.8 проект закону
  Допомога для економічної реінтеграції перераховується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, після використання громадянином України, із числа трудових мігрантів, інвестованих ним коштів.

  Пропозиція "допомога для економічної реінтеграції перераховується територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, після схвалення бізнес-плану комісією з відбору проектів бізнес-планів і реєстрації громадянином України в установленому законом порядку юридичної особи або фізичної особи — підприємця, на його особистий банківський рахунок юрид.особи чи ФОП в обсязі 50% від загальної вартості коштів необхідних для реалізації бізнес-плану,що схвалений.

  Ст.4 проект закону
  Перевірка інвестованих коштів, отриманих трудовим мігрантом від оплачуваної діяльності за кордоном в започаткування/розвиток власної підприємницької діяльності в Україні, та дотримання умов, визначених пунктом 1 частини третьої цієї статті, а також реєстрації в установленому законом порядку юридичної особи або фізичної особи — підприємця проводиться територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Пропозиція "перевірка інвестованих коштів в започаткування/розвиток власної підприємницької діяльності в Україні, згідно схваленого бізнес-плану, шляхом надання товарних чеків за використанні товари і послуги, які витрачені на реалізацію підприємницької діяльності, згідно схваленого(затвердженого) бізнес-плану та дотримання умов, визначених пунктом 1 частини третьої цієї статті, а також реєстрації в установленому законом порядку юридичної особи або фізичної особи — підприємця проводиться територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • СПРАВЕДЛИВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ И Т. Д КОСВЕННЫМ ТАРИФНЫМ НАЛОГОМ НА РОСКОШЬ! БЕСПРОЦЕНТНЫЕ КРЕДИТЫ НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВСЕМ! РАБОЧИЕ МЕСТА! ДЕТЕНЕЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ! СПАСЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛ И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВЫМИРАНИЯ! РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЕ И НЕБОЛЬШИХ ГОРОДАХ!

  Підписів 1

  Днів залишилось 73

  Тоненьков Дмитрий Валерьевич
  Оприлюднена
  15 лютого, 2021
  15 травня, 2021
  73
  1 (з них за 7 днів: 0)

  Просим рассмотреть и принять с доработками в комитетах следующие социально значимые инициативы!
  1)Украинские сёла не имеют фактически никаких привилегий и льгот, дотации на сельское хозяйство и фермерство, если и выделяются государством, то из-за занятости, недоверия, бюрократии и низкой осведомленности и безграмотности в данных вопросах не доходят до рядового жителя села! Учитывая, что многие села не имеют газа, отапливаются дровами, а так как большинство жителей села это пожилые люди, которые не в состоянии содержать в безопасном состоянии печи, выгребать сажу, таскать и колоть дрова, что часто приводит к несчастным смертельным случаям и тяжелому существованию данной категории граждан. Требуем разработать льготные тарифные сетки на электроэнергию и коммунальные платежи согласно категории села, города учитывая стоимость недвижимости ! Внедрив рейтинговые льготы согласно рейтинга не только можно фактически дать субсидию, тем кому это необходимо, но и попытаться дать селу и фермерским хозяйствам выжить и развиваться! Это даст возможность при низких тарифах устанавливать электрическое отопление, что даст активность в мелком предпринимательском секторе около данных поселений! Кроме того, что данную льготу получат все жители сел и смогут пытаться заменять ручной труд по переработке и готовке, разогреву, кормов в животноводстве, отоплению птичников, инкубаторов.
  Так же данная льгота должна распространяться на предпринимательскую деятельность до определенного уровня дохода, например 5 млн грн! Это позволит дать старт созданию рабочих мест в селе, ремесленеческих минипроизводств, частных дедсадов, безубыточности сельских магазинов, и условиям переноса, конкуренции ряда мелких бизнесов которых там нет из-за логистики, что станет привлекательным из-за льготного тарифа предпринимателям по энергетическим ресурсам. В итоге как минимум появятся мини сыроварни, маслобойни, мукомолни и т. д, а не сдача молока по 5-6 гривен, что не способствует увеличению молочного поголовья крупного рогатого скота.
  На фоне выше перечисленного и не совершенному налогу роскошь, хочется иметь разные тарифы в домах за миллионы долларов с новыми мощными стабильными трансформаторами и хатками мазанками с напряжением 169-190 вольт! То есть в формуле тарифообразования ввести коэффициент цену земли, цена недвижимости, средний доход в населенном пункте, и т. д. и от дотирования перейти к повышенному тарифу для жителей и бизнеса в самых проходимых и дорогих местах, который поддержит людей с низким достатком и инфраструктурой! И начнёт наполнять налогами местные пустые бюджеты!
  Такие же тарифные повышенные и пониженые льготные сетки (коэффициенты) должны быть по другим тарифам : газ, отопление, вода, канализация т. д в том числе для бизнеса.
  Данные инициативы фактически являются и технопарками, и предпосылками создания рабочих мест и инфраструктуры, и уходом от постоянной проблемы с несправедливыми тарифами и уменьшением бюрократии с начислением субсиидий, кому они действительно будут необходимы!
  2) На фоне отрицательной демографической ситуации и жёсткого стрестеста в связи с эпидемией коронавируса в Украине в области медицины, имеем не только утечку мозгов и трудоспособного населения из страны, но и как показывает жизненная практика, ухудшение здоровья трудовых ресурсов из-за самолечения и отсутствия средств на профилактику осложнений, что в конечном итоге ведёт к инвалидностям и смертям, и тянет бюджетные средства на социальные выплаты!
  Предлагается, из-за отсутствия полноценной страховой медицины и несовершенной социальной, создать предпосылки к их усовершенствованию и сохранению здоровья в существующих условиях, где люди из-за нищеты доводят до последней стадии рака себя, не могут позволить посещение стоматолога, переломы и ушибы залечивают дома из-за отсутствия денег на рентген, операцию и лекарства!
  а) Создать и профинансировать медицинские безналичные ( на карту) кредиты под нулевой или минимальный процент, как больным, так и таких же кредитов его поручителей (в зависимости от диагноза и стоимости лечения, родственники и друзья, могут взять на себя ещё кредиты, сопоставимые с доходами для помощи на операции, реабилитации, а не бегать по фондам в надежде на милость!!! )
  б) Учитывая теневую экономику и миллионы людей, которые нигде не работают, не платят налоги и имеют равный доступ к благам медицины. Учитывая, что эксперимент с отложенным поощрением работает лишь в единичных случаях, а в данном случае - это является пенсия, что побуждает граждан не работать официально, а в будущем опять приведёт к сильным социальным напряжением и перекосам, как и в нынешнее время, размеры и возможность получения безналичных социальных кредитов (на карту) вычислять не только согласно дохода, но и ввести прогрессивную шкалу, согласно уплаченных налогов! То есть для вчерашних студентов, молодых людей и нелегальных работников выдавать защищенный социальный минимум, молодые из-за возраста в меньшей группе риска и родили могут подстраховать взяв ещё средства на свой кредит, а люди средних лет уже осознанно будут пытаться искать легальную работу, видя примеры и плюсы такого кредитования. Платить налоги с заработка из-за границы, моряки и т. д.
  в)Разработать механизмы, при которых траты большей части медицинских кредитов будут тратиться на отечественные препараты, не уступающие в качестве и цене.
  г) Сделать и выдать социальные нулевые кредитные безналичные карты с социальным минимумом 1-2 прожиточных минимума, с трехмесячной отсрочкой первого платежа.
  д) Проводить социальную акции с частичным погашением безналичного кредита или безвозвратным, с целью увеличения профилактики и предупреждения болезней. К примеру сидят стоматологи без клиентов, а у четверти региона проблемы с зубами. Акция 30% скидка на возврат лечения зубов! Так как данное заболевание ведёт к худшему пищеварению и остальным последствиям.
  Узи кабинет простаиват АКЦИЯ 50% скидка на обследование брюшной полости! И в данном случае у кого болело, но не прошло из-за занятости, может наконец задуматься о здоровье, а не превращаться медленно в инвалида и т.д. В итоге выявлять загрузки аппаратуры, загруженности медиков и исходя из статистики заболеваний завлекать пациентов и вводить культуру не самолечения, а предупреждения заболеваемости!
  е) Анализ трат по медицинским кредитным с карт использовать для анализа и предотвращения коррупции и злоупотреблениям на местах в связи с реформой "ГРОШІ ХОДЯТЬ ЗА ПАЦІЕНТОМ ", то есть выявлять где и с государства получили за лекарства и с пациента за одно и то же и жёстко пресекать!
  д) Путем внедрения коэффициентов влияющих на размер и медицинского кредита, создавать более выгодные условия для привлечения дефицита рабочих рук в разные сферы народного хозяйства и производства, например медицинскому персоналу, как альтернативу заграницы, повышение баланса медицинского кредита, может стать перевесом остаться в Украине, чем искать счастья в ближнем зарубежье.
  ПОДДЕРЖКА Ощадбанк 6706 3500 0682 1527
  Тоненьков Дмитрий Валерьевич

  ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА  |   КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Створення ТСК у Верховній Раді України з питання серйозного погіршення криміногенної ситуації в Закарпатті, провали в кадровій політиці правоохоронної системи у цьому регіоні, порушення прав людини при розгляді звернень громадян органами поліції і прокуратури, відсутності контролю за розслідуванням особливо небезпечних для суспільства кримінальних злочинів.

  Підписів 1

  Днів залишилось 69

  різак іван михайлович
  Оприлюднена
  12 лютого, 2021
  12 травня, 2021
  69
  1 (з них за 7 днів: 0)

  Прошу народних депутатів України підтримати створення ТСК у Верховній Раді України з питання серйозного погіршення криміногенної ситуації в Закарпатті, провали в кадровій політиці правоохоронної системи у цьому регіоні, порушення прав людини при розгляді звернень громадян органами поліції і прокуратури, відсутності контролю за розслідуванням особливо небезпечних для суспільства кримінальних злочинів.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Законопроект

  Підписів 1

  Днів залишилось 39

  Будзан Ольга Василівна
  Оприлюднена
  11 січня, 2021
  11 квітня, 2021
  39
  1 (з них за 7 днів: 0)

  Страховий стаж для пенсіонерів становить 30 років для жінок, 35 років для чолровіків. У випадку коли людина іде на інвалідність, не досягнувши пенсійного віку, її стаж також має становити 30 і 35 років. Ваажаю це несправедливим. Пропоную знизити стаж для інвалідів у відповідності з віком виходу на пенсію.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Заборонити готівкові розрахунки сумами, що перевищують 5000 (п'ять тисяч) гривень

  Підписів 1

  Днів залишилось 33

  Верба Андрій Валентинович
  Оприлюднена
  06 січня, 2021
  06 квітня, 2021
  33
  1 (з них за 7 днів: 0)

  Як показує практика, фізичні та юридичні особи, що користуються тільки готівкою формою розрахунку намагаються уникати податків.
  Тому для запровадження посиленого фінансового моніторингу пропоную наступні кроки:
  1. Легалізація коштів. Запровадити пільговий період для полегшення легалізації бізнесу.
  2. Вивід з обігу купюри номіналом 1000 гривень. Закріплення за купюрою номіналом 500 гривень статусу "тільки для міжбанківських розрахунків".
  3. Термінал та касовий апарат у смартфоні.
  Та інші кроки, що зменшать популярність готівки у громадян.

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Ввести "Пільговий збір" для ФОПів третьої групи.

  Підписів 1

  Днів залишилось 0

  Чичук Богдан Володимирович
  Оприлюднена
  04 грудня, 2020
  04 березня, 2021
  0
  1 (з них за 7 днів: 0)

  На жаль на сьогоднішній день держава не може, чи не хоче запезпечити великі пільги для малого та середнього бізнесу. Тому я пропоную ввести "Пільговий збір" для ФОПів третьої групи. Ці гроші мають піти на плільги для малого та середьного бізнесу. Збір будет працювати так:

  ФОПи третьої групи будуть сплачувати податок у розмірі, яка встановить держава (Бажано щоб це був не великий відсоток). Дані гроші підуть не в казну держави, а відразу на пільги для ФОПів другої та першої групи, які так потребують зараз цих грошей. Збір буде збиратись як ПДВ, але розмір не має бути перевищений більше ніж саме ПДВ.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Звільнити фізичних осіб , фізичних осіб- суб’єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб громадян віком до 25 років, від прибуткового податку ,податку на доходи від операцій з продажу об’єктів нерухомого майна,а також операцій, пов’язаних з іпотечним житловим кредитуванням.

  Підписів 1

  Днів залишилось 57

  Поліщук Назар Олександрович
  Оприлюднена
  29 січня, 2021
  29 квітня, 2021
  57
  1 (з них за 7 днів: 0)

  Звільнити фізичних осіб , фізичних осіб- суб’єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб громадян віком до 25 років, від прибуткового податку ,податку на доходи від операцій з продажу об’єктів нерухомого майна,а також операцій, пов’язаних з іпотечним житловим кредитуванням,з метою створення рівних умов оподаткування для платників податку до 25-річного віку.При досягненні 25-річного віку вищезгаданих громадян вони стають на рівні умови оподаткування згідно чинного законодавства України.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • ПРИПИНЕННЯ повноважень СУДДІ, в тому числі судді Конституційного та Антикорупційного судів, за вимогою НАРОДУ України, згідно статті 5 Конституції України

  Підписів 2

  Днів залишилось 19

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  23 грудня, 2020
  23 березня, 2021
  19
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Статтею 5 Конституції України встановлено, що:
  - єдиним джерелом влади в Україні є народ;
  - народ здійснює владу безпосередньо.

  З українських ЗМІ:
  - Лига. Новости. КМИС: Украинцы считают суды и Раду наиболее коррумпированными:
  «Украинцы назвали самыми коррумпированными суды и Верховную Раду. Таковы результаты Киевского международного института социологии.
  Наиболее коррумпированными сферами жизни, по мнению населения, является судебная система (62,2%), получение медицинских услуг (назвали очень коррумпированной 55,0%), прокуратура (54, 3%), таможенный контроль или оформление таможенных документов (51,6%)", - отмечается в сообщении».

  Тому необхідно надати народу України право достроково ПРИПИНЯТИ повноваження суддів, в тому числі суддів Конституційного та Антикорупційного судів, якщо судді приймають рішення, які ПОРУШУЮТЬ Конституцію України, конституційні та законні права і свободи громадянина, а також є корупційними.

  В зв’язку з вищенаведеним, ПРОШУ народних депутатів України:

  1.ЗАБЕЗПЕЧИТИ дострокове ПРИПИНЕННЯ повноважень СУДДІ, в тому числі судді Конституційного та Антикорупційного судів, за вимогою НАРОДУ України, згідно статті 5 Конституції України, через проведення відповідного Всенародного чи місцевого референдуму за народною ініціативою;

  2.ДОПОВНИТИ частину сьому статті 126 Конституції України новим пунктом 6, а саме:
  "6) ПРИПИНЕННЯ повноважень СУДДІ, в тому числі судді Конституційного та Антикорупційного судів, за вимогою НАРОДУ України, згідно статті 5 Конституції України, за результатами проведеного відповідного Всенародного чи місцевого референдуму за народною ініціативою"

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Щодо законодавчого обмеження використання (наприклад, за санкцією прокуратури) психотронної, мікрохвильової та радіоелектронної зброї, а також обладнання, за допомогою якого діями людини можна керувати, та запровадження кримінальної відповідальності за їх застосування.

  Підписів 2

  Днів залишилось 7

  Лейко Михайло Макарович
  Оприлюднена
  11 грудня, 2020
  11 березня, 2021
  7
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Пропоную на законодавчому рівні обмежити використання психотронної, мікрохвильової та радіоелектронної зброї, а також обладнання, за допомогою якого діями людини можна керувати, та запровадити кримінальну відповідальність за їх застосування.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Позбавити місто Боярка Київської області статусу міста

  Підписів 2

  Днів залишилось 76

  Олійник Вячеслав
  Оприлюднена
  19 лютого, 2021
  19 травня, 2021
  76
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Статус міста Боярка отримала в кінці 1956 року. За півстоліття чисельність жителів міста виросла з 10 до 35 тис, побудовано більше трьох десятків багатоквартирних будинків.
  Разом з тим, зовнішній вигляд населеного пункту, умови проживання мешканців, соціальна, культурна, економічна, а особливо транспортна інфраструктура Боярки корінним чином не змінилися. І протягом останнього десятиріччя, зокрема за чинного мера Зарубіна О., приходить у занепад.
  Перерахую лише особливо кричущі проблеми, на які місцева влада закриває очі:
  1) у місті немає жодного кінотеатру, торгівельно-розважального центру, великого супермаркету (магазини "Епіцентр" та "Сільпо" відкриті лише у 2019 та 2021 роках відповідно на землях Києво-Святошинського району), басейну, спортивного залу;
  2) 80% вулиць не мають тротуарів або пішохідних доріжок (не кажучи про велосипедні), а решта перебувають у занедбаному стані (зруйноване або відсутнє тверде покриття, відкриті каналізаційні люки, ями тощо);
  3) транспортні проблеми (зокрема, проїзд через площу Перемоги біля Тарасівського переїзду, облаштування кінцевої зупинки маршрутки № 3) залишаються невирішеними;
  4) парки (зокрема, Перемоги, ім. Тараса Шевченка), місця відпочинку для городян занедбані, без сучасної інфраструктури;
  5) дороги, тротуари, пішохідні переходи, підходи до соціально важливих об'єктів (школи, дитсадки, лікарні, поліклініки, поштові відділення тощо) взимку від снігу не розчищаються, пересування по ним дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю майже неможливе та становить загрозу для їхнього життя та здоров'я;
  6) по всьому місту сміття не прибирається, чагарники, хворі дерева не вирубуються, озеленення не проводиться.
  Для порівняння - міста Ірпінь, Буча, Біла Церква.
  Зважаючи на викладене, пропоную підтримати пропозицію та звернутися до Верховної Ради України щодо позбавлення Боярки статусу міста та надання їй статусу селища.

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |   ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  |   КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО   
 • Закордонний паспорт.

  Підписів 2

  Днів залишилось 46

  Прудкогляд Володимир Павлович
  Оприлюднена
  18 січня, 2021
  18 квітня, 2021
  46
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Закордонні паспорти мають видаватися громадянам України з 21 року. В цьому віці громадянина можна вважати повністю сформировавшимся. Вже віддавши борг Батьківщині вдслуживши в збройних силах України і давши присягу на вірність Україні.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Безоплатне забезпечення ліками та обладнанням для вимірювання цукру в крові власників тварин, що хворіють на цукровий діабет

  Підписів 2

  Днів залишилось 46

  Кравцов Михайло
  Оприлюднена
  18 січня, 2021
  18 квітня, 2021
  46
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Люди, які хворіють на цукровий діабет отримують безоплатно повністю або частково препарати для лікування цієї хвороби. Тварини нічим не відрізняються від людей і також хворіють на цукровий діабет! Власники тварин докладають колосальних зусиль для лікування і підтримання життя хворих тварин, однак, якщо фізичного і морального ресурсу вистачає, то фінансово власники тварин не завжди можуть здійснювати відповідне лікування і вимушені вдаватися до штучної смерті їхніх улюбленців. Саме тому, необхідно дати можливість на безоплатне забезпечення ліками та засобами вимірювання цукру в крові власників тварин. Це не досить велика кількість коштів з державного бюджету, яка може врятувати життя тисяч і тисяч тварин!

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Зміни до Державного бюджету на 2021р. щодо фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину

  Підписів 2

  Днів залишилось 56

  Гудзик Лариса Василівна
  Оприлюднена
  29 січня, 2021
  29 квітня, 2021
  56
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Негайно внести зміни до Державного бюджету на 2021р. і забезпечити повне фінансування для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України. Право громадян на цю допомогу гарантує стаття 47-1 Закону України "Про зайнятість населення". Профінансована належним чином допомога по частковому безробіттю зможе усунути несправедливий і дискримінаційний характер одноразової матеріальної допомоги в грудні 2020р. Саме через ці одноразові кабмінівські виплати в Держбюджеті-21 не передбачено фінансування на ЗАКОННУ допомогу по частковому безробіттю на період карантину. Суб'єкти підприємництва та їхні працівники, які зупинились в 2021р. і не отримали на період зупинки ніяких виплат, зможуть отримати соціальну підтримку у вигляді допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Заборонити продаж нерухомості "з котловану". Забудовник повинен пропонувати на ринку тільки готову нерухомість.

  Підписів 2

  Днів залишилось 76

  Подласов Олександр Сергійович
  Оприлюднена
  19 лютого, 2021
  19 травня, 2021
  76
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Компанія-забудовник повинна пропонувати на ринку тільки готове житло. Купуючи нерухомість з "котловану", покупець купує фактично "кота в мішку". Невідомо, що він купує і, головне, чи є якась гарантія того, що об'єкт буде зданий. Недавня історія з банком "Аркада" - яскравий тому приклад. Як результат: маємо сотні ошуканих інвесторів, велику соціальну напругу, втрату віри в законність і справедливість.
  Пропоную: прийняти закон, що забороняє компаніям-забудовникам продавати нерухомість "з котловану". Тим більше що в цивілізованих країнах, наскільки мені відомо, таке не практикується. Широке поле можливостей для шахраів має бути припинено.

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Про достроково ПРИПИНЕННЯ діяльністі та ВІДКЛИКАННЯ з Парламенту України політичної партії, яка має фракцію у Верховній Раді України, на ВИМОГУ НАРОДУ, згідно статті 5 Конституції України

  Підписів 3

  Днів залишилось 19

  Ісаєв Микола Всісович
  Оприлюднена
  23 грудня, 2020
  23 березня, 2021
  19
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Статтею 5 Конституції України встановлено, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

  Статтями 81 і 83 Конституції України передбачено, що у Верховної Раді України народні депутати, обрані від політичної партії, утворюють в Парламенті України відповідні фракції цих партій, які мають певні права, зокрема формувати коаліцію депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, вносити пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України тощо.

  Однак діяльність цих політичних партій, що мають у Верховної Раді України відповідні фракції народних депутатів , які обрані до Парламенту України по спискам цих партій, ПРИЗВЕЛА до узурпації державної влади, руйнації країни і геноциду українського народу.

  Тому НАРОД України повинен мати право ПРИПИНИТИ діяльність та ВІДКЛИКАТИ з Парламенту України будь-яку політичну партію, яка має фракцію у Верховній Раді України, на ВИМОГУ НАРОДУ, згідно статті 5 Конституції України.

  В зв'язку з вищенаведеним, ПРОШУ народних депутатів України:

  1.ВНЕСТИ такі доповнення до статті 81 Конституції України:
  "Народ України має право достроково припинити діяльність та відкликати з Парламенту України політичну партію, яка має фракцію у Верховній Раді України, у разі, якщо її діяльність призводить до узурпації народної влади, руйнує країну і порушує Конституцію України та конституційні права і свободи громадян, шляхом проведення Всенародного референдуму за народною ініціативою";

  2.ВНЕСТИ до Закону України "Про статус народного депутата України" і до Регламенту Верховної Ради України відповідні зміни, якими передбачити умови та порядок реалізації права виборців України достроково припиняти діяльність і відкликати з Парламенту України будь-яку політичну партію, яка має фракцію у Верховній Раді України, згідно статті 5 Конституції України, шляхом Всенародного референдуму за народною ініціативою

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • пропоную законопроекти

  Підписів 3

  Днів залишилось 39

  Будзан Ольга Василівна
  Оприлюднена
  11 січня, 2021
  11 квітня, 2021
  39
  3 (з них за 7 днів: 0)

  1. Підняти порожитковий мінімум для непрацюючого населення до прожиткового иінімуму працюючого населення, так як інваліди і пенсіонери левову частку своїх доходів витрачають на лікування.
  2. Прирівняти інвалідів І групи, яким потрібен сторонній догляд, до пенсіонерів 80-річного віку і доплачувати не 50 грн., а мінімум 500 грн.
  3. Зробити суттєву різницю у виплатах між інвалідами І і ІІІ групи, так як інваліди ІІІ групи можуть працювати, виїжджати за кордон.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Дозволити двоколесному мототранспорту рух смугою для громадського транспорту

  Підписів 3

  Днів залишилось 3

  Любшин Сергій Олександрович
  Оприлюднена
  07 грудня, 2020
  07 березня, 2021
  3
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Просимо дозвілити рух смугою для громадського транспорту двоколесному мототранспорту, такому як мотоцикли та мопеди, ща здатен розвивати швидкість не меньше 50 км/г.
  На відміну від велосипедів, які можуть суттево снизити швидкість транспорту у цій смузі, мотоцикли та мопеди не будуть перешкоджати руху громадському транспорту.
  Де-факто така практика вже існує, і треба просто занести це у ПДР.
  Наприклад, ось як це робиться у Лондоні:
  https://www.bikerandbike.co.uk/can-motorbikes-use-bus-lanes/

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Заборона авто з веоиким розходом пального

  Підписів 3

  Днів залишилось 4

  Коваленко Антон Ігорович
  Оприлюднена
  08 грудня, 2020
  08 березня, 2021
  4
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Заборона використання авто з розходом пального більше аніж 14.7 літрів на 100 км з метою поліпшення якості повітря

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ   
 • Проведення проф.орієнтаційних тестів під час ЗНО

  Підписів 3

  Днів залишилось 60

  Губар Микола
  Оприлюднена
  03 лютого, 2021
  03 травня, 2021
  60
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Зараз учні здають 4-5 тестів з різних предметів під час сесії ЗНО.
  Набрані бали з трьох предметів використовуються при вступі у ВУЗ.
  Недоліком системи вступу у ВУЗ є те, що учні часто помиляються із вибором майбутньої професії, як наслідок не хочуть вчитися, працюють не за фахом.

  Для прикладу, є п’ять напрямків професій:
  - Робота з людьми
  - Техніка, Деталі
  - На природі
  - Цифри, Знаки
  - Творчість

  Набравши високий бал з математики можна обрати спеціальність: ІТ-програмування (якщо психологічний тип: цифри, знаки), Авіаконструктор (якщо вподобання учня – техніка, деталі), Архітектуру (творчість), Психолог (робота з людьми), Геодезист чи геолог (природнича спеціальність).
  Якщо учень схильний до роботи з людьми, то вибравши відповідну професію, він буде краще вчитися, адже йому це подобається, а не тому що ця спеціальність престижніше.

  Пропоную додатково здавати проф.орієнтаційний тест під час сесії ЗНО. Його результати матимуть коефіцієнти від 0,8 до 1,2 для обраних спеціальностей.

  Висновок:
  1. Абітурієнт виявить свою схильність до певних спеціальностей.
  2. Мотивація до навчання значно вища, коли подобається професія.
  3. Матиме більш врегульований ринок праці в державі.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ