ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг.

  Підписів 0

  Днів залишилось 39

  Дриганець Валерій Анатолійович
  Оприлюднена
  22 жовтня, 2018
  22 січня, 2019
  39
  0 (з них за 7 днів: 0)

  Підготовка до другого читання від 07.07.2016 Прийнято в першому читанні.
  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56124

  Згідно із ст.22 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, мають право на доступ до інформаційних баз даних одне одного, які ведуться з метою регулювання ринків фінансових послуг.
  Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з метою співпраці та координації своєї діяльності зобов’язані проводити оперативні наради не рідше одного разу в місяць або частіше на вимогу одного з керівників цих органів. За результатами зазначених нарад складаються відповідні протоколи та/або укладаються міжвідомчі угоди. Рішення, які містяться у зазначених протоколах та угодах, обов’язкові для розгляду та впровадження кожним з органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

  Відповідно до статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" не передбачено повноваження Комісії безпосередньо здійснювати облік цінних паперів.
  Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про депозитарну систему України", депозитарний облік цінних паперів - облік ціних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах. При цьому облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами, Національним банком України у визначених цим Законом випадках і депозитаріями-кореспондентами чи їх клієнтами.

  Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств подаються Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, яка веде облік прав на акції емітента у депозитарній системі України, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  За наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013

  Керуючись викладеним прошу підготувати до другого читання чи направити на допрацювання.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • пропоную ВРУ внести доповнення до пункту 2 статті 120 Кримінального кодексу України

  Підписів 1

  Днів залишилось 49

  кирилов сергій васильович
  Оприлюднена
  01 листопада, 2018
  01 лютого, 2019
  49
  1 (з них за 7 днів: 0)

  Найтяжчим порушенням прав і свобод людини є злочин, відповідальність за нього передбачається Кримінальним кодексом України. Для боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку в державі створені органи внутрішніх справ, прокуратура. Юридичну допомогу населенню надає адвокатура.

  Проте, якщо з конкретними порушеннями прав і свобод можна боротися (держава бере на себе такий обов'язок), то з другою групою порушень справи йдуть інакше. Що робити, якщо в державі антилюдські закони, якщо самі закони зневажають природні права людини, якщо в державі склався антидемократичний тоталітарний режим? У цьому випадку права людини не тільки не захищені, але їх порушення стає нормою життя. Такі порушення прав людини називаються і вважаються міжнародними злочинами.

  Тому пропоную ВРУ встановити кримінальну відповідальність за порушення прав людини щодо громадян України, якщо через цей міжнародний злочин громадянином України було вчинено самогубство, тобто

  пропоную ВРУ внести доповнення до пункту 2 статті 120 Кримінального кодексу України за якими:
  - невиконання міжнародних норм з прав людини щодо громадян України, які є в матеріальній залежності від держави (отримують пенсію або інші соціальні виплати)

  Також в коментарах до цього доповнення винною у наведеному самогубстві треба вважати державу Україна, а відповідальних осіб притягувати до кримінальної відповідальності за статтями 115, 120 УК України

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Пропоную ввести штрафи та адміністративне покаранняза організацію пробок на дорогах.

  Підписів 1

  Днів залишилось 60

  Копил Сергій Анатолійович
  Оприлюднена
  12 листопада, 2018
  12 лютого, 2019
  60
  1 (з них за 7 днів: 0)

  Треба ввести штрафи за організацію пробок на дорогах. Для керівництва організацій , або громадських об'єдднаннь які причетні до органіцації пробок треба ввести кримінальну відповідальність з конфіскацією майна.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Зменшити розмір штрафів за порушення трудового законодавства

  Підписів 1

  Днів залишилось 33

  Демчук Олександр Миколайович
  Оприлюднена
  16 жовтня, 2018
  16 січня, 2019
  33
  1 (з них за 7 днів: 0)

  ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" від 06/12/2016р.№1774-VIII з 01/01/17 р запроваджені економічно необґрунтовані та катастрофічні для бізнес-середовища штрафи за порушення законодавства про працю. Керуючись високим рівнем актуальності порушеного питання просимо Вас:
  1. Скасувати колосальні та необґрунтовані штрафи у сфері трудових відносин і забезпечити дотримання принципу верховенства права при проведенні перевірок з питань дотримання законодавства про працю.
  2. Звернутися до коаліції депутатських фракції та усіх небайдужих народних депутатів України з пропозицією невідкладно прийняти за основу та в цілому Проект Закону (реєстр. № 5711 від 25.01.2017р.) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання адміністративної відповідальності за порушення трудового законодавства"/ Проект Закону (реєстр. № 6087 від 15.02.2017р.) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та відповідальності за правопорушення у цій сфері"/ будь-який інший законопроект, яким:
  1) прив’язати розмір штрафів за порушення трудового законодавства (ст. 265 КЗпП України) до величини прожиткового мінімуму для працездатної особи (1762 грн. станом на 01/01/18р.);
  2) привести розмір штрафів за порушення трудового законодавства (ст. 265 КЗпП України) до економічно обґрунтованого та юридично обумовленого рівня, який враховує характер та тяжкість правопорушення та особу порушника, а саме:
  - фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час: 7 прожиткових мінімумів для працездатної особи (12334грн.);
  - недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці: прожиткових мінімумів для працездатної особи (8810грн.);
  - недотримання гарантій та пільг мобілізованих працівників: 5 прожиткових мінімумів для працездатної особи (8810грн.).
  3) встановити, що відповідальність за інші порушення законодавства про працю настає згідно ст. 41 КУпАП.
  4) заборонити застосування фінансових санкцій (ст. 265 КЗпП України) у разі порушення суб’єктом господарювання вимог трудового законодавства вперше: за перше порушення протягом року роботодавцю видається припис про усунення виявлених порушень; лише у разі невиконання вимог припису чи повторного протягом року вчинення порушення можна накласти на роботодавця штраф;
  5) привести порядок проведення перевірок додержання роботодавцями вимог законодавства про працю у відповідність до Конституції України та Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
  3. Надати доручення Державній службі України з питань праці та її територіальним органам не застосовувати до суб’єктів господарювання за результатами проведених перевірок фінансові санкції, передбачені абз. 2-8 ч. 2 ст. 265 КЗпП України, до вирішення питання на законодавчому рівні

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА   
 • Видавати права у віці 16 років

  Підписів 1

  Днів залишилось 62

  Мельник Антон Дмитрович
  Оприлюднена
  14 листопада, 2018
  14 лютого, 2019
  62
  1 (з них за 7 днів: 0)

  Пропоную щоб підлітки могли отримувати водійські права у віці 16 років

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Муніципальна варта

  Підписів 2

  Днів залишилось 63

  Харченко Владислав Едуардович
  Оприлюднена
  15 листопада, 2018
  15 лютого, 2019
  63
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Шановні народні депутати України!

  Просимо вас внести на розгляд Верховної Ради Проект Закону про муніципальну варту під номером 2890 та прийняти Закон про муніципальну варту в цілому.

  Даний Проект Закону було прийнято в першому читанні ще 3 роки тому 21.05.2015! До другого так і не дійшло, на превеликий жаль.

  Із повагою,
  громадяни України

  ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Створення та затвердження Великого герба України

  Підписів 2

  Днів залишилось 60

  Крошков Василь Вікторович
  Оприлюднена
  12 листопада, 2018
  12 лютого, 2019
  60
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Герб держави Україна, один із трьох її офіційних символів нарівні з прапором і гі́мном. 19 лютого 1992 затверджено Малий Державний герб України. Конституцією також передбачений і Великий Державний герб, однак досі його не прийнято.

  КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ   
 • Закрыть все теле и радио-каналы, или ограничить их вещание.

  Підписів 2

  Днів залишилось 25

  Моргунов Игорь
  Оприлюднена
  08 жовтня, 2018
  08 січня, 2019
  25
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Сейчас в нашей стране сложилась такая ситуация что умами людей управляют "Властьимущие" посредством подконтрольных СМИ.
  Телевизионное вещание не подразумевает обратной связи потому оппонировать мнению представленному на нем нет возможности, даже в случае ложности такового(что достаточно часто бывает).

  Так же на ТВ в последнее время практически весь эфир за исключением новостей является развлекательным, что в итоге поощряет поверхностное мышление и ведет к деградации населения нашей страны.

  Предлагается прекратить вещание всех телеканалов на территории Украины, за исключением образовательных(наука и т.п.) и информационных(рада и т.п.). С возможностью конечно же в случае ЧП(и только в случае такового) вставить новостной блок по данной проблеме.

  Это поспособствует развитию свободы слова и свободе мнений(новостные интернет порталы с возможностью обратной связи).
  Прекратит деградацию населения, за неимением альтернатив людям придется смотреть передачи для умных.
  Освободит большое количество трудовых ресурсов для использования на производствах и других сферах, что благотворно повлияет на экономику.
  У людей появится больше свободного времени для прямого общения с друг-другом что так же снизит социальную напряженность.

  ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  |   КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Коллекторы и их деятельность в Украине.

  Підписів 2

  Днів залишилось 76

  Комиссаров Александр Валериевич
  Оприлюднена
  30 листопада, 2018
  28 лютого, 2019
  76
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Объясните чем основывается действия коллекторов в Украине если их деятельность не прописана ни в одном законе Украины,почему они постоянно терроризируют не только так называемых "должников",но и их ближайших родственников ссылаясь на законодательство Украины и тем самым нарушают закон звонки ежедневные и так далее или это новая политика страны доведенной до нищеты военными действиями и так далее. Где защита от государства или государство действует по лозунгу французских королей "Государство это я!" Где работа нашего законодательства на благо народа или сейчас идет беззаконие. Требую на государственном уровне решить вопрос и прекратить деятельность коллекторов или создать единую службу при министерстве юстиции Украины и пусть этим занимаются выбранные народом люди,а не назначенные банками или государством по принципу судей присяжных как это делается во всем мире и судьи избираются народом открыто как правительство и другие государственные органы страны. Прошу ответа так как их деятельность незаконна.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Покращення законодавчого регулювання здійснення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та інших видів стеження за людьми, підстав їх здійснення та посилення відповідальності співробітників правоохоронних органів та приватних осіб за безпідставне їх проведення стосовно людей.

  Підписів 2

  Днів залишилось 79

  Лейко Анатолій Михайлович
  Оприлюднена
  03 грудня, 2018
  03 березня, 2019
  79
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Необхідно покращити законодавче регулювання здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій шляхом внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, де має бути більш точно, чітко та вичерпно зазначений їх перелік, більш чітко унормовано підстави здійснення та посилена відповідальність співробітників правоохоронних органів і приватних осіб за безпідставне їх проведення стосовно людей, посилений контроль за санкціонуванням їх здійснення з метою унеможливлення переслідування громадян правоохоронними органами та приватними особами.
  Також необхідно на законодавчому рівні передбачити можливість та дієвий механізм відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої людям незаконними переслідуваннями правоохоронних органів та приватних осіб з метою запобіганням таким діям вищеназваних суб'єктів.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Кримінальна відповідальність за організацію і участь у блокуванні дорожнього руху.

  Підписів 3

  Днів залишилось 49

  Гордієнко Андрій Геннадійович
  Оприлюднена
  01 листопада, 2018
  01 лютого, 2019
  49
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Ввести кримінальну відповідальність за організацію і участь у блокуванні дорожнього руху. Враховуючи можливі наслідки блокування дорожнього руху з метою силового вирішення питань окремих груп осіб за рахунок інших, необхідно терміново ввести кримінальну відповідальність за такі дії.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Зміна до статті 266 Податкового кодексу Украіни.

  Підписів 3

  Днів залишилось 33

  Савінкіна Валентина Ярославівна
  Оприлюднена
  16 жовтня, 2018
  16 січня, 2019
  33
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Вилучити з п.п. "е", п. 266.2.2. ст. 266, ПКУ слова про малі архітектурні форми та тих, що торгують на ринках. Викласти
  п.п. " е", п. 266.2.2.,ст. 266, ПКУ в наступній редакціі: "об'єкти нежитловоі нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу."
  Що доброго зроблять такі зміни? Торговці з ринків та мафів перейдуть в більш придатні та зручні приміщення, плата за оренду яких стане низькою та доступною. Мафи та стихійні ринки зникнуть самі по собі.

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • пропоную ВРУ ще на п’ять років припинити введення в дію ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»

  Підписів 4

  Днів залишилось 74

  кирилов сергій васильович
  Оприлюднена
  26 листопада, 2018
  26 лютого, 2019
  74
  4 (з них за 7 днів: 0)

  З 1 січня 2019 року вводиться в дію ЗАКОН УКРАЇНИ «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», який набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  Згідно до п.п. 1,2 ст. 2 цього закону
  -1. Законодавство України про трансплантацію базується на Конституції України та складається з Основ законодавства України про охорону здоров’я, інших законодавчих актів, що регулюють відносини з питань, пов’язаних з охороною здоров’я, цього Закону та інших прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів
  - 2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору

  Тобто громадяни України згідно вже тільки до цих двох наведених вимог ще і як анатомічний матеріал людини теж підуть і до усіх міжнародних центрів з трансплантації. Вважаю, що за сотню тисяч доларів, тобто за трансплантацію важливого органу людини, який піде потім до реципієнта із багатої країни кожен другий консиліум лікарів України буде ще живим громадянам України підписувати акти про констатацію смерті їх головного мозку або будуть фіксувати у медичній документації ще не померлої особи факт її біологічної смерті. Та і багато живих осіб теж будуть узнавати про свої заяви на добровільну трансплантацію вже тільки після проведеної над ними цієї незаконної трансплантації.
  Україна з 1 січня 2019 року вже за кілька днів стане лідером або першою по пропозиціям анатомічного матеріалу людини у міжнародних центрах з трансплантації і цю кримінальну діяльність неможливо буде ніяк зупинити тому, що за цією корупцією стануть дуже великі гроші.
  До речі, громадяни України від цього ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» нічого взагалі не отримують, як завжди із-за відсутності коштів.
  Тому заборона цього закону жодним чином ніяк не позначиться на громадянах України лише тільки вони отримають більше захисту від незаконної кримінальної трансплантації.
  Посилаючись на наведене, пропоную ВРУ ще на п’ять років припинити введення в дію ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» і Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ цього закону в новій редакції читати так:
  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2024 року,

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Розділення понять: (російською) – «русский» та «россиянин», (українською) – «росіянин», які в сучасній російській мові розділяються, але в сучасній українській мові такого розділення немає. В той же час в Україні є багато людей які вважають себе етнічними «русскими» но не бажають щоб їм приписували громадянство іншої держави називаючи їх «росіянами» українською.

  Підписів 4

  Днів залишилось 25

  Тюфтяєв Сергій Геннадійович
  Оприлюднена
  08 жовтня, 2018
  08 січня, 2019
  25
  4 (з них за 7 днів: 0)

  Просимо Верховну Раду України розглянути можливість що до прийняття постанови що до розділення понять:
  (російською) – «русский» та «россиянин»,
  (українською) – «росіянин», які в сучасній російській мові розділяються, але в сучасній українській мові такого розділення немає. В той же час в Україні є багато людей, громадян України, які вважають себе за національністю етнічними «русскими» но не бажають щоб їм приписували громадянство іншої держави називаючи їх «росіянами» українською.
  Вважаємо що таке розділення понять буде сприяти встановленню громадянського миру та злагоди в Україні.

  КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ  |   ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • Офіційно працевлаштовані громадяни повинні платити менше за житлово-комунальні послуги

  Підписів 4

  Днів залишилось 49

  Чаус Олег
  Оприлюднена
  01 листопада, 2018
  01 лютого, 2019
  49
  4 (з них за 7 днів: 0)

  Населенню, у якого всі повнолітні члени сім'ї є офіційно трудоустроінимі громадянами України, переглянути оплату житлово-комунальних послуг в бік зниження як мінімум на 30% (незалежно від субсидій). Вартість проїзду в міському транспорті для членів таких сімей повинна бути нижче як мінімум на 50%.

  Дія спрямована на стимулювання бажання у громадян офіційно працевлаштуватися, а також на вибір між працювати в своїй країні офіційно, або нелегально в країнах ближнього зарубіжжя.

  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Збільшення відповідальності за невиплату заробітної плати та механізм настання такої відповідальності

  Підписів 4

  Днів залишилось 49

  Орещенко Андрій Васильович
  Оприлюднена
  01 листопада, 2018
  01 лютого, 2019
  49
  4 (з них за 7 днів: 0)

  1. Збільшити відповідальність посадових осіб підприємства за порушення законодавства про оплату праці.

  Внести зміни до ч. 1 ст. 175 Кримінального Кодексу України «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії тощо більш як за один місяць, яка вчинена умисно керівником підприємства:
  1) встановити однакову відповідальність керівника підприємства та виконувача його обов’язків;
  2) встановити мінімальний строк виправних робіт або позбавлення волі від одного року з обов’язковим відбуванням покарання у місцях позбавлення волі.

  Внести зміни до ч. 2 ст. 175 Кримінального Кодексу України «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» за умисну невиплату заробітної плати, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для таких виплат, а саме: встановити мінімальний строк виправних робіт або позбавлення волі від двох років з обов’язковим відбуванням покарання у місцях позбавлення волі.

  Встановити, що відповідальність за невиконання абзацу 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати і виплату їх не в повному обсязі складає від ста до п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


  2. Реалізувати механізм настання відповідальності за порушення законодавства про оплату праці.
  Забезпечити настання відповідальності за вказані правопорушення шляхом внесення доповнень до Цивільного процесуального кодексу України, а саме:
  встановлення органом державної влади, який здійснює нагляд за дотриманням законодавства про працю, факту невиплати заробітної плати за зверненням особи, яка має отримувати такі виплати, передбачає обов'язкове накладення адміністративного стягнення на директора підприємства у відповідності із законом (ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

  Внести доповнення до Кримінального процесуального кодексу України.
  Набуття законної сили рішенням суду за позовом працівника або його представника щодо виплати належної заробітної плати
  передбачає відкриття кримінального провадження органом Національної поліції за місцем розташування порушника.
  Одночасно із вступом рішення в законну силу впродовж місячного строку суд надсилає копію свого рішення до органу Національної поліції, на території якого зареєстрований боржник. Слідчий Національної поліції зобов’язаний у визначений законом термін відкрити кримінальне провадження за ст. 175 Кримінального Кодексу України проти директора підприємства.

  Коментар. Є спроби адміністрації державних підприємств нормативно (у кодексах компаній) або шляхом створення судового прецеденту у Верховному суді України легалізувати невиплату зарплати і розробити механізми "списання" такої заборгованості. Приклад за посиланням
  https://drive.google.com/drive/folders/1Np8cHLLZzcLE753JKXMQJv6bVtA7br0m?usp=sharing

  ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА   
 • списати заборгованість за послуги ЖКГ громадянам України похилого віку і почати їм надавати субсідію

  Підписів 5

  Днів залишилось 48

  кирилов сергій васильович
  Оприлюднена
  31 жовтня, 2018
  31 січня, 2019
  48
  5 (з них за 7 днів: 0)

  Коли починалось підвищення тарифів на послуги ЖКГ діючий прем єр міністр Гройсман обіцяв усім малозабезпечени м громадянам України надавати субсидію від держави на сплату за послуги ЖКГ без всяких "але" чи доповнень.
  Тобто: " підвищення тарифів наприклад на природний газ- це вимога МВФ і держава в цьому разі буде захищати малозабезпечених громадян України". При цьому не було ніяких посилань на неотримання субсидії від держави на сплату за послуги ЖКГ в разі заборгованості чи інших підстав. Зараз в знущанні над громадянами України пішли ще дальше, тобто з 1 грудня за борги за послуги по ЖКГ по газу будут цих громадян-боржників ще і відключати від цих послуг, тобто мало того що держава не виконала умови МВФ і не створила умови для надання цих послуг громадянам України іншим учасникам ринку і компанія Нафтогаз через це ще досі має монопольне право на надання цих послуг. До речі це продовження монопольного права на ринку послуг надало цій компанії і остання відмова підвищення тарифів на газ з боку ВРУ. Тобто заінтересовані депутати ВРУ в цій відмові на підвищення тарифів на газ за цю відмову мабуть вже голосовали у залі не двума руками.
  Тому пропоную ВРУ до 1 грудня 2018 року прийняти закон України про списання повної заборгованності за послуги ЖКГ усім малозабезпеченим громадянам України та громадянам України похилого віку , щоб почати їм надавати субсідію або державну допомогу

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Прийняти Закон України «Про Капеланство»

  Підписів 5

  Днів залишилось 19

  Костюк Олександр Володимирович
  Оприлюднена
  02 жовтня, 2018
  02 січня, 2019
  19
  5 (з них за 7 днів: 0)

  Прийняти Закон України «Про Капеланство»

  ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, РЕЛІГІЯ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ   
 • Українське радіо на середніх хвилях

  Підписів 5

  Днів залишилось 27

  Юдін Денис Сергійович
  Оприлюднена
  10 жовтня, 2018
  10 січня, 2019
  27
  5 (з них за 7 днів: 0)

  Я хочу, щоб Українське радіо на 549 КГц на Півдні України цілодобово! Зараз мовить з 6:00 до 0:00. Мовлення на Крим. З селища Луч Миколаївської області. Зробіть цілодобово!

  КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ  |   ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
 • Предложение о переселении жителей живущих вблизи от складов с боеприпасами, в силу невозможности предотвратить взрывы на оных

  Підписів 5

  Днів залишилось 33

  Гречихин Вадим Витальевич
  Оприлюднена
  16 жовтня, 2018
  16 січня, 2019
  33
  5 (з них за 7 днів: 0)

  В силу принципиальной невозможности организовать качественное хранение материальной части и охрану военных складов, и ввиду частых взрывах на оных (Сватово, Балаклея, Калиновка, Ичня) предлагаю заранее переселить жителей населенных пунктов, которые располагаются в радиусе 10 километров от этих складов.
  Это позволит обезопасить граждан Украины, минимизировать материальный и психологический ущерб.

  Перечень складов, которые с высокой долей вероятности взорвутся в ближайшие год-два:
  47-й арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358);
  222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588);
  1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796)

  ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я