ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Відмінити блокування і впровадити нові платіжні системи

  Підписів 0

  Днів залишилось 85

  Шаповалов Даниил
  Оприлюднена
  19 лютого, 2019
  19 травня, 2019
  85
  0 (з них за 7 днів: 0)

  На сьогодні виявилася проблема при використанні багатьох платіжних систем, таких як Webmoney, Yandex.money. Їх блокування ставить неможливим виконувати транзакції, а також не можливо зняти існуючі кошти з електронного гаманця після введення санкцій на платіжні системи.

  Поза тим, одна з найпоширеніх у світі платіжних систем PayPal, наразі не працює в Україні. Немає можливості оперувати своїми коштами. Ті громадяни і мешканці, що мають розрахунковий рахунок в українських банках не в змозі вивести кошти із платіжної системи на свою українську картку. Що досить незручно, коли підприємці працюють з іншими країнами, де PayPal користуються у повному обсязі.

  Значна кількість фрілансерів України працюють із платіжними системами, а закриті платіжні онлайн платформи, так як Webmoney, Yandex.money, Skrill унеможливлюють надхождення заробітків від замовників з інших держав.

  Якби платіжні системи працювали у нашій державі як слід, більшість фрілансерів та людей, які працюють віддалено були б у змозі відкривати ФОП, та платити податки зі своїх заробітків.

  ЕКОНОМІЧНА, ЦІНОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА БУДІВНИЦТВО, ПІДПРИЄМНИЦТВО  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Про термінове прийняття Закону України №9522

  Підписів 0

  Днів залишилось 74

  Удич Руслан Михайлович
  Оприлюднена
  08 лютого, 2019
  08 травня, 2019
  74
  0 (з них за 7 днів: 0)

  Про термінове прийняття Закону України №9522

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Відновлення конституційних прав народу України на владу.

  Підписів 0

  Днів залишилось 80

  Карєв Валершй Павлович
  Оприлюднена
  14 лютого, 2019
  14 травня, 2019
  80
  0 (з них за 7 днів: 0)

  Шановні панове депутати!
  Звертаю вашу увагу на наявні порушення вимог Конституції України.
  Відповідно до ст. 5 Конституції України: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування».
  Відповідно до ст. 69 Конституції України: «Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії».
  Формування органів державного управління через вибори народних депутатів, Президента України тощо, не є інструментом «здійснення влади безпосередньо», оскільки не дають можливості затвердження відповідних рішень (законів).
  Інструментом «здійснення влади безпосередньо», відповідно до чинних вимог Конституції та законодавства України, може бути тільки референдум всеукраїнський або місцевий. Але можливість практичного застосування такого інструменту народом України фактично відсутня.
  По-перше, вимоги ст. 72 Конституції України роблять практичну реалізацію народної ініціативи щодо проведення референдуму вкрай складною організаційно і технічно, витратною з фінансових та інших ресурсів, трудомісткою і тривалою за часом. Все це позбавляє можливості проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. За всю історію Незалежної України всеукраїнських референдумів було проведено тільки два і жоден з них не був проведений за народною ініціативою.
  По-друге, наразі відсутній законодавчо визначений порядок проведення референдумів.
  В результаті народ України наразі позбавлений свого конституційного права на здійснення влади безпосередньо.
  У зв'язку з цим.
  Прошу Вас ініціювати перегляд вимог Конституції України шляхом проведення всеукраїнського референдуму з метою надання народу України дієвих, ефективних, простих і легко використовуваних інструментів, що дозволяють народу України реалізувати своє право на владу. Такі зміни Конституції України і наступні за ними відповідні зміни законодавства України повинні ґрунтуватися на наступних принципах:
  1. Створюється електронний реєстр громадян України, які мають право голосу (далі – Реєстр).
  2. Створюється електронний портал, який використовується виключно для обліку волевиявлення громадян України, які мають право голосу, щодо всіх законопроектів, у тому числі тих, що змінюють або доповнюють Конституцію України і законодавчі акти України (далі – Портал).
  3. Жоден законопроект не може бути переданий на голосування депутатам Верховної ради України без проходження процедури народного онлайн-голосування такого законопроекту на Порталі, яке триває протягом законодавчо встановленого періоду.
  4. Кожен громадянин України, який має право голосу (далі – громадянин України), має право безкоштовно зареєструватися, оформити й отримати електронний підпис, який ним використовується для реєстрації в Реєстрі, для отримання права доступу на Портал і волевиявлення в режимі онлайн своєї волі щодо представлених на Порталі законопроектів.
  5. Волевиявлення в режимі онлайн своєї волі щодо представленого на Порталі конкретного законопроекту громадянином України здійснюється шляхом проставляння відповідної позначки в полях: «За», «Проти» й «Утримався», розташованих наприкінці тексту такого законопроекту.
  6. Законодавчо визначаються критерії визнання народного волевиявлення, проведеного на Порталі в режимі онлайн, щодо кожного конкретного законопроекту як «Відбулося» і «Не відбулося». Критерій встановлюється кількісний і визначається від кількості громадян України, які взяли участь в народному обговоренні і голосуванні щодо такого законопроекту на Порталі, після закінчення законодавчо визначеного періоду їх народного обговорення. При визначенні такого критерію враховуються всі громадяни, які проголосували на Порталі, незалежно від того, яку волю висловив кожен такий громадянин – «За», «Проти» або «Утримався».
  7. Законопроект, за яким після закінчення законодавчо визначеного періоду його народного обговорення на Порталі народне волевиявлення визнано таким, що «Не відбулося», передається на голосування депутатам Верховної ради України, яке здійснюється в порядку, що існує на даний момент.
  8. Законопроект, за яким після закінчення законодавчо визначеного періоду його народного обговорення на Порталі народне волевиявлення визнано таким, що «Відбулося» і за яким за підсумками онлайн-голосування кількість голосів «За» перевищує кількість голосів «Проти», передається на голосування депутатам Верховної ради України, яке проводиться в порядку, чинному на даний момент.
  9. Законопроект, за яким після закінчення законодавчо визначеного періоду його народного обговорення на Порталі народне волевиявлення визнано таким, що «Відбулося» і за яким за підсумками онлайн голосування кількість голосів «Проти» перевищує кількість голосів «За», не може бути переданий на голосування і не може бути прийнятий депутатами Верховної Ради України. Такий законопроект може бути представлений на повторне народне обговорення на Порталі тільки після закінчення законодавчо визначеного часу, в незмінному або зміненому вигляді. Представляти на повторне народне обговорення на Порталі законопроекту в незмінному вигляді можна не більше двох разів.
  10. Законопроект, за яким після закінчення законодавчо визначеного періоду народного обговорення на Порталі народне волевиявлення визнано таким, що «Відбулося» і за яким за підсумками онлайн-голосування кількість голосів «Проти» перевищує кількість голосів «За», у тому числі при повторному народному обговоренні, може бути, за рішенням депутатів Верховної ради України, представлений на всеукраїнський референдум, який проводиться в порядку, передбаченому чинною Конституцією України.
  11. Внести зміни до ст. 231 закону України «Про звернення громадян», відповідно до яких вимоги і пропозиції, викладені в петиції, яка набрала необхідну кількість голосів, повинні бути в обов'язковому порядку передані до відповідного комітету Верховної Ради України з метою підготовки у визначений законодавством термін відповідного законопроекту для обговорення його народними депутатами України та розміщення його на Порталі для народного обговорення і голосування.
  12. Внести зміни до Конституції України з відповідними змінами до ст. 231 закону України «Про звернення громадян», відповідно до яких законопроект, який був підготовлений на підставі петиції і розміщений на Порталі для народного обговорення і голосування і набрав три і більше мільйона голосів «За», має без будь-яких змін і доповнень прийнятий (підписаний) усіма депутатами Верховної Ради України. Депутати Верховної Ради України мають право не прийняти (не підписати) такий законопроект лише за умови його винесення на всеукраїнський референдум, який проводитися в порядку, передбаченому чинною Конституцією України. Порушення депутатами Верховної Ради України вимог, викладених у даному пункті і в п. 11 (дивись вище), тягне за собою обов'язковий і безумовний розпуск Парламенту.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ

  Підписів 1

  Днів залишилось 73

  Соловйов Андрій Вікторович
  Оприлюднена
  07 лютого, 2019
  07 травня, 2019
  73
  1 (з них за 7 днів: 0)

  Вимагаємо внести зміни в Закон України "Про вибори президента України":

  1. народні депутати, голови та депутати органів місцевого самоврядування, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, зареєстровані кандидатами в президенти України повинні автоматично скласти свої повноваження.

  2. їхні вакансії повинні заміщуватися згідно чинного законодавства, а поновлюватися шляхом наступних календарних виборів.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • пропоную ВРУ затвердити нове гасло: : «Хай живе Україна!». з відгуком : «Героям Слава!» « Бандері Слава!»

  Підписів 2

  Днів залишилось 80

  кирилов сергій васильович
  Оприлюднена
  14 лютого, 2019
  14 травня, 2019
  80
  2 (з них за 7 днів: 0)

  Під час заворушень один з поліцейських вигукнув: " Ложись, Бандера "
  Слова українського поліцейського викликали гостру реакцію в керівництві МВС страни. Так, на брифінгу в неділю, який транслювали українські телеканали, глава київської поліції Андрій Крищенко приніс вибачення за слова свого коллеги.
  Тобто назва "Бандера", у представників влади в Україні досі існує як націоналістична ідея, яка застосовувалась до всіх українських націоналістів за часи СРСР тому, що інших підстав для наведеного вибачення не існує .
  В даний час Бандеру і його послідовників шанують головним чином на Західній Україні, де після розпаду СРСР його ім'я стало символом боротьби за незалежність української держави, тому Бандера є і повинен стати символом боротьби за незалежність української держави по всій Україні.
  На процесі, від 13 січня 1936 року, який увійшов в історію як «Варшавський», Степан Бандера і Лебедь вигукнули: «Хай живе Україна!».

  Вважаю що ці слова треба зробити новим військовим привітанням і тоді нове привітання буде таке: «Хай живе Україна!».відповідь: «Героям Слава!» « Бандері Слава!»

  Тому пропоную ВРУ затвердити нове гасло: : «Хай живе Україна!».
  з відгуком : «Героям Слава!» « Бандері Слава!»

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Заборонити повністю металошукачі в Україні!

  Підписів 3

  Днів залишилось 44

  Шевчук Дмитро Валерійович
  Оприлюднена
  08 січня, 2019
  08 квітня, 2019
  44
  3 (з них за 7 днів: 0)

  пропонується внести зміни до Законів України "Про охорону культурної спадщини" та "Про охорону археологічної спадщини", а також до Кримінального кодексу України з метою забезпечення належного захисту пам'яток археології від варварського розграбування. В Україні дуже сильно розвивається чорна археологія і незаконна торгівля металошукачами, чорні археологи створюють свої цілі організації, і дуже часто розграбовують, ломають, портять культурну та археологічну спадщину. Тому пропоную повністю заборонити металошукачі в Україні, заборонити діяльність чорних археологів.

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  |   КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ   
 • Внесення змін у Положення Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги та Закон Украъни Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту а також Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

  Підписів 3

  Днів залишилось 66

  Костик Марія
  Оприлюднена
  30 січня, 2019
  30 квітня, 2019
  66
  3 (з них за 7 днів: 0)

  Згідно законодавства України учасникам бойових дій надані пільги зокрема на оплату житлово-комунальних послуг. Пільга надана безпосередньо учаснику бойових дій та не поширюється на дружину і дітей (законодавством не передбачено, що батько і дружина з дітьми можуть проживати окремо). А тому сім'я військовослужбовця, який перебуває на службі і не проживає разом із сім'єю не може отримувати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Проте вдова такі пільги має. Чому дружина та діти за живого батька не можуть користуватися такими пільгами на період виконання службових обов'язків їхнім батьком. Це несправедливо. Вважаю, що потрібно внести зміни і роз'яснення до перелічених законів. Зрівняти права усіх матерів і дітей, незалежно чи їх батько живий чи проживає з ними чи не проживає за певних обставин. На підставі свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини, а також на підставі заяви від батька (пільговика) мають бути надані пільги сім'ям (дружині та дітям) за їх місцем проживання на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно Сімейного Кодексу України батьки зобов'язані утримувати усіх своїх дітей. Пільга може надаватися лише на підставі заяви пільговика і в межах одного домогосподарства. Сім'я військовослужбовця має бути захищена законом.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • Прийняти Постанову ВР України за якою підтримати забезпечення на законодавчому рівні гарантій додержання Конституції України: - визначити та встановити на основі Закону України «Про грошову реформу в Україні», прийнятому за прямої демократії - на референдумі ( за ст.ст. 5, 8-9, 21-68, 69-74, 75, 92, 99, 102-114 Конституції України), про правовий статус національної валюти грошової одиниці України – гривни.

  Підписів 4

  Днів залишилось 15

  Пастушенко Олександр Дмитрович
  Оприлюднена
  10 грудня, 2018
  10 березня, 2019
  15
  4 (з них за 7 днів: 0)

  Про прийняття Постанови Верховної Ради України «Про підтримку призначення Загальнонаціонального (всеукраїнського) законодавчого референдуму за народною ініціативою по прийняттю Закону України «Про грошову реформу в Україні» - який встановлює: - статус національної валюти, грошової одиниці - гривни в Україні; - її цінність (1 до 10 до доларів США) та види (готівкову та безготівкову); - її приналежність на праві власності виключно Народу України; - право випуску (казначейських векселів та/або зобов’язаннь, як форму грошей) та обігу в Україні; - статус іноземних валют в Україні; - виключне право Народу України на грошову реформу в Україні; - інші дії прямої демократії, на основі Конституції та законодавства України, Загальної Декларації прав людини ООН, рекомендацій ООН та ЄС;

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Прийняти Постанову ВР України за якою підтримати забезпечення на законодавчому рівні гарантій додержання Конституції України: - на основі Закону України «Про зобов’язання власників щодо праці та «Про «Народний Фонд праці», прийнятому за прямої демократії - на референдумі ( за ст.ст. 5, 8-9, 13 п.3., 21-68, 69-74, 75, 92, 102-114 Конституції України), про правовий статус зобов’язання власників та їх власності в Україні, як демократичною, соціальною та правовою державою, щодо праці.

  Підписів 4

  Днів залишилось 15

  Пастушенко Олександр Дмитрович
  Оприлюднена
  10 грудня, 2018
  10 березня, 2019
  15
  4 (з них за 7 днів: 0)

  Про прийняття Постанови Верховної Ради України «Про підтримку призначення Загальнонаціонального (всеукраїнського) законодавчого референдуму за народною ініціативою по прийняттю Закону України «Про зобов’язання власників щодо праці та «Про «Народний Фонд праці» - який встановлює: - правовий статус новітніх та справедливих трудових відносин в Україні; - їх реалізацію через Фонд праці, як організаційну форму, захисту прав людини найманої праці за стандартами МОТ ООН; - забезпечення створення та легалізацію 100 мільйонів робочих місць в Україні за світовими стандартами оплати праці (зарплата від 1000 Євро на місяць, соціальний пакет страхування, трудові гарантії, тощо); - забезпечує 100% зайнятість населення України; - вводить гарантії права на працю через трудові сертифікати; - забезпечує щорічні трудові дивіденди людям найманої праці; - нормування праці в собівартості товарів та послуг в економіці України; - забезпечує позасудове вирішення трудових спорів; - створення «Біржі праці»; гарантії трудової міграції за світовими стандартами; - ліквідацію тіньового сектору ринку праці в Україні та повну сплату податків в Україні; - інші дії прямої демократії, на основі Конституції та законодавства України, Загальної Декларації прав людини ООН, Конвенції МОТ, рекомендацій ООН та ЄС;

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Повернути мапу України до сесійної зали Верховної Ради України взамін вертикального прапору України .

  Підписів 4

  Днів залишилось 15

  Чернишов Павло Сергійович
  Оприлюднена
  10 грудня, 2018
  10 березня, 2019
  15
  4 (з них за 7 днів: 0)

  Повернути мапу України до сесійної зали Верховної Ради України взамін вертикального прапору України .

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Соціальний і правовий захист для інвалідів війни що воювали в Афганістані.

  Підписів 4

  Днів залишилось 66

  Власенко Руслан Михайлович
  Оприлюднена
  31 січня, 2019
  30 квітня, 2019
  66
  4 (з них за 7 днів: 0)

  Пропонується встановити одноразову грошову допомогу для інвалідів війни,що воювали в Афганістані, та оримали під час проходження військової служби травми та калітства допомогу в розмірі:
  військовослужбовцям, інвалідність яких настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ними під час військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, у розмірі:

  особам з інвалідністю І групи – 250-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
  особам з інвалідністю ІІ групи – 200-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
  особам з інвалідністю ІІІ групи – 150-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
  Що дасть можливість провести необхідне повне медичне лікування!

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Визначити та встановити "Народ України" суб'єктом права в Україні, на основі закону прийнятому за прямої демократії (на референдумі) "Про суверенітет Народу України" ( за ст.ст. 5, 8-9, 68, 69-74, 92, 102, 106 п.6 Конституції України).

  Підписів 5

  Днів залишилось 15

  Пастушенко Олександр Дмитрович
  Оприлюднена
  10 грудня, 2018
  10 березня, 2019
  15
  5 (з них за 7 днів: 0)

  Прийняти Постанову Верховної Ради України «Про підтримку призначення Загальнонаціонального (всеукраїнського) законодавчого референдуму за народною ініціативою по прийняттю Закону України «Про суверенітет Народу України» який встановлює правовий статус Народу України, як суб’єкта, в особі людини і громадянина в Україні, який здійснює безпосереднє право: - на землю, надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, рухоме і нерухоме майно, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні комунальних та державних підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права державної та комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження, як суб`єкта права власності (володіння); - на доходи державного та місцевих бюджетів в національній та іноземній валютах через участь у бюджетній системі України за справедливого і неупередженого перерозподілу суспільних багатств між громадянами і територіальними громадами; - на національну валюту – грошову одиницю України – гривну та золотовалютні резерви України; - на мирні зібрання для прийняття рішень щодо участі в управлінні державними справами за верховенства права на Народних Зборах України, в тому числі через Народних повірених; - на здійснення безпосереднього народовладдя через вибори, референдум та інші форми безпосередньої прямої та представницької демократії; - на прийняття Конституції та законів України через референдум; - по об’єднанню 150 мільйонів українців по всьому світу; у відповідності до Конституції та законодавства України, Загальної декларації прав людини ООН, норм міжнародного права;

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Знизити віковий виборчий ценз в Україні з 18 до 16 років та наділити правом балатуватися в депутати!!!

  Підписів 5

  Днів залишилось 57

  Бугаєвська Наталія Олександрівна
  Оприлюднена
  21 січня, 2019
  21 квітня, 2019
  57
  5 (з них за 7 днів: 0)

  Тільки турбота про молодь, а саме залучивши її в політичне життя допоможе вивести країну на новий рівень.
  Громадянин України, який досяг на день голосування 16 років,
  має право обирати Президента України, брати участь в
  висунення кандидатів на посаду Президента України,
  передвиборчої агітації, спостереженні за проведенням виборів Президента
  України, роботою виборчих комісій, включаючи
  встановлення підсумків голосування та визначення результатів виборів, а
  також у здійсненні інших виборчих дій у порядку, встановленому законі України.
  Про внесення змін до окремих
  законодавчіх актів України з питань забезпечення
  реалізації активного виборчого права громадянами України, які досягли віку 16 років " розроблений з метою залучення в
  виборчий процес молоді, а також підвищення явки на виборах до
  органи місцевого самоврядування, державної влади суб'єктів
  України і органів влади, які формуються
  прямим голосуванням: Президента України і Верховною Радою України. У зв'язку
  з цих передбачається наділити активним виборчим правом громадян
  України, які досягли шістнадцятирічного віку.
  В даний час світовими виборчими системами успішно
  застосовується практика наділення шістнадцятирічних громадян
  політичними правами. Подібний досвід випробуваний в таких зарубіжних
  країнах як: Куба, Бразилія, Нікарагуа та ін.
  Якщо говорити про останні значущі події, то наприклад, для
  у^часта в референдумі про незалежність Шотландії вікової ценз був
  знижений з 18 до 16 років.
  На сьогоднішній день, законодавство вже містить можливості
  вступу до певних галузевих прав з досягнення віку 16 років.
  Сімейний кодекс України передбачає можливість
  з нижнього шлюбного віку до 16 років при наявності поважних причин,
  якщо це дозволено законодавством суб'єкта України. Також згідно віку статевої зрілості який встановлений з 16 років.
  Трудове законодавство дає можливість вступити в трудові права
  (укладати трудовий договір) з визначеними законом додатковими
  гарантіями також з 16 років. Цивільне законодавство допускає заняття
  громадянами підприємницької діяльності з шістнадцятирічного
  віку при виконання ряду умов.
  Таким чином, представляється обґрунтованим наділення
  шістнадцятирічних громадян необхідними політичними правами для
  забезпечення повноцінної реалізації своїх сімейних, трудових і
  цивільне право.
  "Рекрутування" в електоральні процеси молоді дозволить
  призупинити проростаюче в українській політичній системі
  абсентеизм і підняти рівень правової культури майбутніх поколінь
  українців. Прийняття подібних заходів також стимулює на активні
  виборчі дії та громадян середнього віку, оскільки ті, хто
  раніше не ходив на вибори задумаються (наприклад, батьки), що тепер
  влада обирають на рівних представники юного покоління (їхні діти).
  Таким чином буде досягнутий ідеальний варіант: молодь отримає
  виборче право, а отже стане більш дисципліноване
  та відповідальне. Здається, що зниження вікового цензу підніме
  і якість українського парламентаризму, так як молодь має більше
  доступ до джерел інформації: блоги, соціальні мережі та сайти, де вони
  можуть обговорювати кандидатів і дізнаватися про них різні факти. Старше ж
  покоління інформацію отримує з агітаційних газет, де часто
  відсутня будь-яка критика. Якщо порівнювати представників глибоко
  старшого покоління і покоління молодого, то останні більш занурені в
  інформацію і розбираються в політиці.
  Згідно Закону України з питань забезпечення реалізації активного
  виборчого права громадянами України, які досягли 16 року наділити правом балатуватися в депутати та приймати активну участь у виборах!!!

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • Щодо відміни переносів в українській мові

  Підписів 5

  Днів залишилось 67

  Кувиклін Максим
  Оприлюднена
  01 лютого, 2019
  01 травня, 2019
  67
  5 (з них за 7 днів: 0)

  Пропоную відмінити правила переносу слів в українській мові, що спростить написання та вплине позитивно на усіх українців. Перенос буде робитися у будь-якому місці слова, коли останнє добігло кінця стрічки. Схожі переноси застосовуються в польській мові.

  На прикладі слова "мова".

  Раніше було: мо-ва.

  Зараз може бути: м-о-в-а.

  Прошу підтримати та внести зміни до відповідного закону або подати проект закону.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • Прийняти Постанову ВР України за якою підтримати забезпечення на законодавчому рівні гарантій додержання Конституції України: - визначити та встановити на основі Закону України «Про Президента України», прийнятому за прямої демократії - на референдумі ( за ст.ст. 5, 8-9, 17, 21-68, 69-74, 75, 92, 102-114 Конституції України), про правовий статус Президента України.

  Підписів 6

  Днів залишилось 15

  Пастушенко Олександр Дмитрович
  Оприлюднена
  10 грудня, 2018
  10 березня, 2019
  15
  6 (з них за 7 днів: 0)

  Про прийняття Постанови Верховної Ради України «Про підтримку призначення Загальнонаціонального (всеукраїнського) законодавчого референдуму за народною ініціативою по прийняттю Закону України «Про Президента України» - який встановлює: - правовий статус Президента України, як фізичної особи; - терміни, форми та спосіб його обрання; - права та обов’язки, дії, відповідальність перед Народом України; - право відставки за недовірою Народу України; - застава особистого майна та майна роду, як засіб забезпечення відповідальності перед Народом України; - укладення договору на державну службу між Президентом України і Народом України відповідно до Присяги Президента України; - інші дії прямої демократії, на основі Конституції та законодавства України, Загальної Декларації прав людини ООН, рекомендацій ООН та ЄС;

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Прийняти Постанову ВР України за якою підтримати забезпечення на законодавчому рівні гарантій додержання Конституції України: - на основі Закону України «Про судовий прецедент та верховенство права в Україні», прийнятому за прямої демократії - на референдумі ( за ст.ст. 5, 8-9, 13 п.3., 21-68, 69-74, 75, 92, 102-114, 124-131-2 Конституції України), правового статусу «закон» та справедливого правосуддя за верховенства права в Україні.

  Підписів 6

  Днів залишилось 15

  Пастушенко Олександр Дмитрович
  Оприлюднена
  10 грудня, 2018
  10 березня, 2019
  15
  6 (з них за 7 днів: 0)

  Про прийняття Постанови Верховної Ради України «Про підтримку призначення Загальнонаціонального (всеукраїнського) законодавчого референдуму за народною ініціативою по прийняттю Закону України «Про судовий прецедент та верховенство права в Україні» - який забезпечує: - справедливе судочинство та справедливий суд в Україні; - та встановлює правовий статус судового прецеденту в Україні; - та визначає єдині принципи, форму та процедури прийняття Конституції та законів України ("закон" законів – для чого він приймається і, що він гарантує Народу України); - та встановлює правову відповідальність за порушення судового прецеденту на всіх правових стадіях (державні, управлінські, регуляторні, правоохоронні, судові, інші дії, та бездіяльність всіх посадових осіб в Україні) для захисту прав і свобод людини і громадянина; - механізм ліквідації корупції в Україні; - інші дії прямої демократії, на основі Конституції та законодавства України, Загальної Декларації прав людини ООН та рішень "Міжнародного суду з прав людини" ООН, рекомендацій ООН та ЄС;

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • забезпечити фінансування пільг наданих учасникам війни ст. 14 Закону України " Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту "

  Підписів 6

  Днів залишилось 27

  Велитяк Лідія Іванівна Лідія Іванівна
  Оприлюднена
  22 грудня, 2018
  22 березня, 2019
  27
  6 (з них за 7 днів: 0)

  забезпечити фінансування пільг наданих учасникам війни ст. 14 Закону України " Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту " на 2019 р.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • За доступність звязку з органами врядування, та державними і приватними організаціями надання послуг.

  Підписів 7

  Днів залишилось 57

  Сивацкий Александр Викторович
  Оприлюднена
  21 січня, 2019
  21 квітня, 2019
  57
  7 (з них за 7 днів: 0)

  Кожен день багато українців зіштовхується з такою проблемою, що не має можливості звязатися в найменш гіршому випадку з відділенням Укрпошти на локальному рівні, аби вирішити проблеми, котрі не може допомогти вирішити гаряча лінія організації, а іноді є більш серйозна ситуація, що загрожує здоровю, коли людина не може зателефонувати до реєстратури своєї лікарні аби записатись на прийом до лікаря, без запису котрого не приймать. І це найменший і найбільш поширений приклад. Просимо прийняти закон, щодо поліпшення ситуації з звязком, й забовязати кожне відділення державних органів, установ охорони здоровя, представників мерії та міськвиконкомів, і взагалі всі публічні установи, забезпечити кожне відділення засобом мобільного звязку, так як наразі майже всі установи мають тільки стаціонарні номери, котрі вже виходять з використання и є безнадійно застарілими.

  ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Пирятгнути до відповідальності осіб які виконали НЕЯКІСНІ роботи з відновлення, ремонту, будівництва авто-дорожного покриття.

  Підписів 8

  Днів залишилось 70

  Волков Олег Сергійович
  Оприлюднена
  04 лютого, 2019
  04 травня, 2019
  70
  8 (з них за 7 днів: 0)

  Шановні народні обранці. Звертаюсь до Вас із кричущою проблемою!

  Ви всі є свідками того, на скільки сильно зіпсувались окремі ділянки автомобільних шляхів, які були профілактично чи каітально ремонтовані за період 2018-го року. Тому прошу Вас відреагувати на проблему яка щодня витягує із наших кишень кошти на ремонт авто, або навіть може становити загрозу життя особам що керують та користуються т/з.

  Автомобільне сполучення є стратегічним ресурсом в нашій країні. До того ж проти України ведеться агресивна військова кампанія сусідньою державою, такий стан покриття автомобільних шляхів, на мою думку, є неприпустимим порушенням, що межує із диверсією.

  Прошу Вас створити тимчасову комісію для виявлення та покарання осіб, чия халатність, бездіяльність чи спрямована шкода спричинили такий стан дорожного покриття на окремих ділянках автомобільних шляхів.

  Щиро сподіваюсь на Вашу підтримку та активну дію. З повагою!

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |   КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  |   ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Хімія ,фізика й біологія - Науки,об‘єднання трьох предметів

  Підписів 8

  Днів залишилось 64

  Нечитайло Елизавета Валеріївна
  Оприлюднена
  28 січня, 2019
  28 квітня, 2019
  64
  8 (з них за 7 днів: 0)

  Як школярка,я знаю,як важко вивчити й зрозуміти всі науки,тобто кожну окремо. Дивлячись на зарубіжну освіту, я виділила дуже цікаву річ: три предмети такі ,як хімія, фізика й біологія поєднані в один урок-НАУКА. На мою думку - це дуже зручно й більш практично поєднати їх, це також полегшить учням життя та поліпшить розуміння цих предметів.Також я вважаю , що вивчення Наук має бути пов‘язано з більшою кількістю практичних занять, адже краще один раз побачити,ніж сто разів почути.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ