ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Інформація щодо петиції

Для забезпечення права громадян на отримання у власність земельних ділянок пропонуються зміни до Земельного кодексу України
Хільманчук Анатолій Володимирович
Оприлюднена
19 травня, 2021
19 серпня, 2021
16
7
Для підписання петиції
необхідно
авторизуватись

Мабуть кожен українець знає, що чинним законодавством передбачена можливість отримати безкоштовно у приватну власність шість земельних ділянок різного цільового призначення. І більшість вважає, що ця спроба марна. Недоліки у земельному законодавстві дозволяють маніпулювати при передачі земельних ділянок у власність.
Порядок отримання ділянки у власність передбачений ст. 118 Земельного кодексу. Він передбачає наступне:
1. Отримання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки.
2. Виготовлення проекту землеустрою.
3. Затвердження проекту землеустрою та передача земельної ділянки у власність.
4. Реєстрація права власності на ділянку в державного реєстратора.
Але, вже усталеною є судова практика про те, що законодавство не забороняє надавати заявникам на одну і ту ж саму земельну ділянку дозволи на розробку проекту землеустрою. Тому вже на стадії безпосереднього оформлення речових прав при наявності двох і більше заявників на одну і ту саму ділянку виникають проблеми. Що це значить? Громадянин отримав дозвіл на розробку проекту, за свій рахунок замовив проект і дізнається, що земельна ділянка передана у власність іншій особі. Мало того, при цьому органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування використовувався проект, виготовлений за рахунок свідомого громадянина, адже проект землеустрою потрібен виключно для формування земельної ділянки. З одного боку, тут порушуються ст. 14 Конституції України, яка гарантує право власності на землю. З іншого боку, громадянину заподіюється шкода у вигляді витрат на розробку проекту землеустрою, яким він не зміг скористатися внаслідок дій посадовців.

Пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, а саме:
- змінити абзац перший частини сьомої статті 118 та викласти у наступній редакції
Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Надання такого дозволу можливе тільки одній особі. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише наявність вже виданого такого дозволу, а також невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
- доповнити частину сьому статті 118 абзацом четвертим
Протягом одного місяця з дати надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянин укладає угоду на розроблення такого проекту та рекомендованим листом направляє копії угоди про замовлення проекту землеустрою та документи про оплату замовленої послуги на адресу органу, який дав дозвіл на розроблення проекту землеустрою. Якщо громадянин зволікає та не виконав вказаної умови, наданий дозвіл анулюється. Повторне подання таким громадянином клопотання на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до того ж самого органу можливе через 6 місяців.

АГРАРНА ПОЛІТИКА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
7
Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
02 серпня, 2021, 23:42:49Герасимчук Иван
18 липня, 2021, 20:48:38Бойко Евеліна Борисівна
16 липня, 2021, 10:36:03Ковтуненко Таїса Сергіївна
12 червня, 2021, 12:15:30Конопленко Петр Васильович
24 травня, 2021, 11:26:06Корсунь Галина Анатоліївна
21 травня, 2021, 11:18:57Олександрович Володимир
19 травня, 2021, 18:09:40Хільманчук Анатолій Володимирович
1