ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Інформація щодо петиції

Примусове відібрання біологічних зразків.
Торгонський Володимир Юрійович
Оприлюднена
29 січня, 2021
29 квітня, 2021
13
8
Для підписання петиції
необхідно
авторизуватись

В чинному КПК України існує таке поняття, як примусове відібрання біологічних зразків. Але проблема полягає в тому, що Кримінально - процесуальний кодекс України містить лише загальну норму про можливість примусового отримання біологічних зразків за рішенням слідчого судді, суду у разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки. Нормативного акту, що решламентував би порядок та умови примусового отримання біологічних зразків не прийнято, а відсутність методики проведення таких дій не слугує дотриманню гарантованих Конституцією України прав та свобод людини в частині заборони проведення дослідів над людиною, гарантування права на життя, особистої недоторканності та належного захисту здоров'я.
Відповідно до КПК України:
- відібрання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими ст.241 цього Кодексу (ч.3 ст.245);
- при освідуванні особи не допускаються дії, які принижують честь і гідність особи або небезпечні для її здоров'я (ч.4 ст.241);
- забороняється під час кримінального провадження піддавати особу катуванню, жорстокому, не людському або такому, що принижує її гідність, поводженнючи покаранню (ч.2 ст.11)
- у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначенні ч.1 ст.7 цього Кодексу (ч.6 ст.9);
- кримінальне провадження здійснюється за додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
- зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься: верховенство права та повага до людської гідності (п.1,4 ч.1 ст.7).
Відповідно до Конституції України:
- кожному гарантується право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути відданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню (ст.28)
- не можуть бути обмежені права і свободи людини передбачені ст.28 Конституції України (ст.64).
Крім того у ст.1 Конвенції проти катувань на інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання, дається визначення, що термін "катування" означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне заподіюється сильний або страждальний біль, фізичне чи моральне насилля.
Таким чином слідчий суддя, суд при наданні дозволу на примусове відібрання біологічних зразків у особи порушує низку законів України, які зазначено вище, чим порушують Конституційні права людини.
В свою чергу працівники поліції, які будуть проводити примусове відібрання біологічних зразків в будь-якому випадку будуть вчинити насильницькі дії "катування", тому знову будуть порушенні Конституційні права людини.
Суть петиції: потрібно виключити із КПК України таке поняття, як примусове відібрання біологічних зразків; визнати такі дії, з порушенням Конституційних прав людини.
Тому прошу: внести зміни до ст.245 КПК України в частині примусового отримання біологічних зразків з подальшим виключенням примусового отримання біологічних зразків.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
8
Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
12 квітня, 2021, 22:59:06Столяр Анна
12 квітня, 2021, 21:03:09Гончаров Віталій Миколайович
09 квітня, 2021, 10:50:16Мартич Світлана
19 лютого, 2021, 12:26:19Кострома Тетяна
03 лютого, 2021, 08:37:54Шевченко Віталій Миколайович
30 січня, 2021, 21:29:25Вовк Ірина Цезієвна
29 січня, 2021, 22:52:47Куськуськін Кусака Кусакович
29 січня, 2021, 14:13:17Вовк Юлія Олександрівна
1