ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Інформація щодо петиції

НЕ ДОПУСТИТИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ПІДПИСАННЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 4265 від 26.10.2020 "Про державну реєстрацію геномної інформації людини"
Дівов Юрій
Оприлюднена
18 листопада, 2020
18 лютого, 2021
85
9
Для підписання петиції
необхідно
авторизуватись

Депутати фракції "Слуга Народу" внесли проект Закону про державну реєстрацію геномної інформації людини.

Нардепи планують запровадити обов'язкову та добровільну реєстрацію ДНК людини з метою врегулювання процесів створення і функціонування обліку геномної інформації людини в Україні та удосконалення роботи правоохоронних органів України із запобігання, виявлення, розкриття та розслідування злочинів проти життя, здоров’я, волі, статевої свободи та недоторканості особи, а також інших злочинів і правопорушень, розшуку безвісти зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних трупів, що сприятиме виконанню підпункту 13.1 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, що схвалена постановою Верховної Ради України від 04 жовтня 2019 року № 188-ІХ («Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз»).

•ДНК, яких людей підлягає обов'язковій реєстрації?

•особи, притягнені до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи, щодо яких обрано запобіжний захід;

•особи, які вчинили злочини проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи, до яких за рішенням суду застосовані примусові заходи медичного характеру;

•особи, засуджені за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи;

•особи, які засуджені та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту чи непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, а також усіх категорій злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи;

•невпізнані трупи;

•особи, зниклі безвісти;

•близькі родичі осіб, зниклих безвісти.

•З урахуванням досвіду ідентифікації загиблих в АТО пропонується встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, які добровільно вступають або призиваються на військову службу, і військовослужбовців та за потреби забезпечити подальшу їх ідентифікацію.

На нашу думку проект закону є аморальним і таким, що порушує статтю 32 Конституції України, яка проголошує, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Вбачається порушення також статті 28 та 29 Конституції України, які чітко наголошують на тому, що кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Кожна людина має право на особисту свободу та недоторканність.

Однак, згідно положення пункту 5 пояснювальної записки проєкт Закону не належить до регуляторних актів.

Проєкт Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Реалізація цього Закону не вплине на ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

У проєкті Закону немає положень, які містять ознаки дискримінації.

Проєкт Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

У проєкті Закону немає положень, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та впливатимуть на представників обох статей.

Проєкт Закону не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проєкт Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

Вищевказані положення, що вказані у пояснювальній записці - є неправдивими, та такими, що вводять в оману український народ!

Проаналізувавши проект Закону №4265, вважаємо, що він є НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ ТА ТАКИМ, ЩО ПОРУШУЄ статті 5, 8 Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод" та, зокрема, Конституцію України. Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97}. Перелічені вище положення Конвенції чітко забороняють рабство, встановлюють захист прав людини на свободу та особисту недоторканність, прав на повагу особистого і сімейного життя.

У статті 5 Конституції України чітко вказано, що Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Сатття 8 Конституції України проголошує, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Закони та інші нормативно-правові акти мають відповідати Конституції України.

Стаття 102 Конституції України проголошує, що Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами Прем’єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.

Керуючись статтею 5, а також пунктом 30 статті 106 Констититуції України,

- ВИМАГАЄМО:

1. Прийняти до розгляду та виконати волевиявлення українського народу, яке втілене в цій електронній петиції;
2. У разі можливого ухвалення Верховною Радою України проекту Закону - накласти на нього вето!

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
9
Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
23 листопада, 2020, 13:59:49Сновальова Аліна Олександрівна
23 листопада, 2020, 13:51:28Кекелія Олександр Сергійович
21 листопада, 2020, 15:54:08Білявський Володимир
21 листопада, 2020, 14:52:51Кулікова Наталія Вячеславівна
21 листопада, 2020, 00:48:26Яровчик Ксения
20 листопада, 2020, 21:58:06Чередник Марина Володимирівна
20 листопада, 2020, 08:34:16Шевченко Віталій Миколайович
18 листопада, 2020, 13:54:08Грушковський Віталій Леонідович
18 листопада, 2020, 10:35:00Дівов Юрій
1