ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Інформація щодо петиції

“Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо запобігання дискримінації дітей за станом здоров’я та наявністю / відсутністю проведених медичних процедур)
Самойленко Анатолий
Оприлюднена
28 вересня, 2020
28 грудня, 2020
33
42
Для підписання петиції
необхідно
авторизуватись

Про внесення змін до ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо покращення захисту в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, та запобігання дискримінації)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Викласти статтю 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228) у такій редакції:

Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Прийом дітей до закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку проводиться за наявності довідки закладу охорони здоров'я, який здійснює медичне обслуговування дитини. Довідка оформляється лікарем на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями, з медичним висновком, що дитина за станом здоров’я може відвідувати відповідний заклад. Перелік хвороб та інфекційних захворювань, за наявності яких дитина за станом здоров'я не може відвідувати заклади освіти та дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
Працівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам з метою виявлення хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв у порядку, встановленому законодавством.
Керівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зобов'язані на вимогу законних представників дитини надавати інформацію про епідемічну ситуацію в закладі.
Працівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зобов'язані:
вести постійне спостереження за станом здоров'я дітей, а в разі виявлення хворого на інфекційну хворобу чи бактеріоносія – вжити заходів для його ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей випадок законних представників дитини та заклад охорони здоров'я;
систематично проводити гігієнічне навчання та виховання дітей;
негайно інформувати органи охорони здоров'я про події, які становлять загрозу здоров'ю учасників освітнього процесу, процесу оздоровлення та відпочинку і благополучній епідемічній ситуації в закладі;
виконувати санітарно-протиепідемічні правила і норми, встановлені органами охорони здоров’я

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Протягом тривалого часу в Законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб» існує законодавча колізія, коли норми статті 12, які встановлюють добровільний порядок проведення профілактичних щеплень, зокрема батькам надається право вибору вакцинувати своїх дітей чи ні, конфліктують з нормами статті 15, що містить заборону приймати дітей, які не отримали профілактичних щеплень, до дитячих закладів.
Цією неузгодженістю статей Закону постійно користуються посадовці та медпрацівники на місцях для створення тиску на батьків, які мотивовано відмовляються від проведення всіх чи деяких профілактичних щеплень своїм дітям. Це відбувається шляхом дискримінації дітей за станом здоров’я (відсутністю щеплень) та позбавлення їх можливості отримання освіти, що суперечить статтям 2, 6, 7 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».
Норма статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо заборони відвідування дитячих навчальних закладів дітям, які не отримали профілактичних щеплень, порушує також гарантоване кожному громадянину України конституційне право на освіту.
Відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 53 Конституції України гарантує, що кожен має право на освіту. Повна загальна освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
Статтею 19 Закону України «Про охорону дитинства» визначено, що кожна дитина має право на освіту.


Цілі та завдання прийняття законопроекту
Проект Закону України “Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо запобігання дискримінації дітей за станом здоров’я та наявністю / відсутністю проведених медичних процедур)” розроблено з метою усунення законодавчих суперечностей щодо добровільного порядку вакцинації дітей та приведення даної статті у відповідність до міжнародних норм та норм чинного законодавства України.

Загальна характеристика і основні положення проекту Закону
Даним проектом пропонується внести зміни до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», якими оновлюється термінологія відповідно до чинного законодавства та скасовується заборона прийому до дитячих закладів дітей, які не отримали профілактичних щеплень або отримали їх з порушенням рекомендованого Календарем графіку.

Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Закони України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» та ін.
Прийняття даного законопроекту не вимагає внесення змін до інших законодавчих актів.

Фінансово-економічне обгрунтування
Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України і сприятиме більш раціональному використанню державних коштів на фінансування вакцинопрофілактики населення.

Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
Прийняття Закону України “Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо запобігання дискримінації дітей за станом здоров’я та наявністю / відсутністю проведених медичних процедур) усуне суперечності між статтею 12 та статтею 15 Закону України та скасовує існуючу дискримінацію дітей за станом здоров’я (а саме - на підставі наявності/відсутності профілактичних щеплень), щодо прийому у заклади освіти та дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.
Виключення суперечностей у законодавстві зніме тиск на батьків, що обґрунтовано відмовляються від усіх або деяких профілактичних щеплень своїм дітям, який чиниться посадовцями шляхом відсторонення нещеплених дітей від навчання. Це сприятиме викоріненню в Україні корупційної практики торгівлі фіктивними довідками про отримані профілактичні щеплення, якою, за даними МОЗ, займаються деякі медпрацівники.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
42
Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
21 листопада, 2020, 15:33:24Білявський Володимир
20 листопада, 2020, 21:55:33Чередник Марина Володимирівна
14 листопада, 2020, 10:12:06Чирка Віталій Вікторович
07 листопада, 2020, 18:33:29Самійленко Анастасія
27 жовтня, 2020, 11:39:01Соловей Юлця
13 жовтня, 2020, 21:43:01Міняйло Андрій
07 жовтня, 2020, 12:47:56Качурина Оксана Станіславівна
05 жовтня, 2020, 14:31:23Ханенко Юлія Петрівна
04 жовтня, 2020, 10:36:44Ващенко Максим
03 жовтня, 2020, 22:07:04Рафікова Ганна Володимирівна
03 жовтня, 2020, 20:07:03Антипова Маргарита Олеговна
01 жовтня, 2020, 17:15:30Дунаева Лилия
01 жовтня, 2020, 09:40:33Ряболус Іван Олександрович
30 вересня, 2020, 22:21:32Семенюк Оксана Сергеевна
30 вересня, 2020, 21:02:54Чуваков Ігор Петрович
30 вересня, 2020, 13:27:36Глухов Олександр Петрович
30 вересня, 2020, 13:12:06Євглевська Вікторія
30 вересня, 2020, 08:49:58Такуєв Олександр
30 вересня, 2020, 08:46:43Ткач Тетяна Петрівна
29 вересня, 2020, 12:02:28Олексин Ірина
29 вересня, 2020, 11:35:29Рябушева Олена
29 вересня, 2020, 11:17:10Шаповал Ганна
29 вересня, 2020, 11:00:41Жвалевська Анна
29 вересня, 2020, 10:21:13Костюк Лара
29 вересня, 2020, 09:54:41Мальон Марина
29 вересня, 2020, 09:49:42Мурадян Ирина Анатольевна
29 вересня, 2020, 09:34:37Повеличенко Алина Валерьевна
29 вересня, 2020, 08:58:30Булавіна Богдана Юріївна
29 вересня, 2020, 00:59:41Бондарєва Олена Вікторівна
29 вересня, 2020, 00:16:21Пархоменко Ольга
29 вересня, 2020, 00:09:46Кузьменко Юлия
28 вересня, 2020, 23:40:24Луч Олена Вікторівна
28 вересня, 2020, 23:03:41Міхнов Олег Анатолійович
28 вересня, 2020, 22:44:55Юрченко Наталія
28 вересня, 2020, 22:32:03Чижанькова Леся Михайлівна
28 вересня, 2020, 22:04:35Тараненко Тетяна Валеріївна
28 вересня, 2020, 21:44:28Самойленко Анатолий
28 вересня, 2020, 20:24:30Дюк Ольга
28 вересня, 2020, 19:56:48Сідоренко Вероніка Костянтинівна
28 вересня, 2020, 19:53:00Журавьска Анастасія Дмитрівна