ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Інформація щодо петиції

Зобов'язати Верховну Раду невідкладно розглянути і прийняти Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства) Номер, дата реєстрації: 8236 від 05.04.2018
Решетняк Андрій Володимирович
Оприлюднена
28 травня, 2019
28 серпня, 2019
10
3
Для підписання петиції
необхідно
авторизуватись

Зобов'язати Верховну Раду невідкладно розглянути і прийняти Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства)
Номер, дата реєстрації:
8236 від 05.04.2018


ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
ЮВ. ГРОЙСМАН
“ ” 2018 р.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки, надані засновникам таких господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства)
________________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Розділ X “Перехідні положення” Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 — 4, ст. 27) доповнити пунктом 61 такого змісту:
“61. Земельні ділянки, надані засновникам фермерських господарств у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства), передаються у власність фермерського господарства для ведення фермерського господарства.
Для передачі у власність фермерського господарства земельних ділянок, зазначених у абзаці першому цього пункту, засновник фермерського господарства, якому земельні ділянки були надані у постійне користування, довічне успадковуване володіння, звертається із заявою до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
До заяви додається технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка замовляється без надання дозволу на її розроблення, та копія документа, що підтверджує право постійного користування, довічного успадковуваного володіння земельною ділянкою.
У випадку смерті засновника фермерського господарства, якому надано земельні ділянки у постійне користування, довічне успадковуване володіння для створення та/або ведення фермерського господарства (селянського (фермерського) господарства) із заявою, технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та копією документа, що підтверджує право постійного користування, довічного успадковуваного володіння земельною ділянкою, та документом, що підтверджує успадкування фермерського господарства, звертається громадянин України (громадяни України), який успадкував фермерське господарство (цілісний майновий комплекс).
Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у місячний строк з дня отримання заяви приймає рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), припинення права постійного користування, довічного успадковуваного володіння та передачу земельної ділянки у власність фермерському господарству для ведення фермерського господарства без проведення земельних торгів.
Право власності на земельну ділянку, передану фермерському господарству відповідно до положень цього пункту, виникає з моменту державної реєстрації цього права.”.
2. У статті 55 Закону України “Про землеустрій” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282; 2015 р., № 31, ст. 293):
1) у частині дев’ятій слова “така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку” замінити словами “або передачу земельної ділянки державної чи комунальної власності у власність фермерському господарству, яка перебуває у постійному користуванні, довічному успадковуваному володінні засновника такого господарства, така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку або засновника фермерського господарства (громадянина України (громадян України), який успадкував фермерське господарство (цілісний майновий комплекс), у випадку смерті засновника фермерського господарства)”;
2) пункт “г” частини десятої після слів “земельної ділянки користувачем” доповнити словами “(у випадках, передбачених законом)”.
3. Частину четверту статті 13 Закону України “Про фермерське господарство” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363) виключити.

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Голова
Верховної Ради України

АГРАРНА ПОЛІТИКА І ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ   
3
Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
21 червня, 2019, 23:35:59Скалига Ірина Валентинівна
20 червня, 2019, 16:50:53Гладиш Андрій Михайлович
28 травня, 2019, 12:02:21Мелашкін Олександр
1