ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Інформація щодо петиції

Звільнити від сплати судового збору споживачів за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.
Бабак Максим Андрійович
Оприлюднена
10 січня, 2017
10 квітня, 2017
77
16
Для підписання петиції
необхідно
авторизуватись

Україна як соціальна, правова держава забезпечує захист прав усіх фізичних та юридичних осіб. Держава захищає права споживачів.
Але, на сьогоднішній день є неоднозначна та проблемна ситуація в судовому розгляді справ щодо захисту прав споживачів. Так, в поточній редакції Закону України «Про судовий збір» №3674-VI від 01 вересня 2015 року з п.7 ч.1. ст. 5 було прибрано положення про звільнення від сплати судового збору в справах захисту споживчих прав. Проте, в Законі Україні «Про захист прав споживачів» №1023-ХІІ не було внесено відповідних змін, і відповідно до ч.3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів», особи звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язання з порушенням їх прав.
Постановою пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року №10 «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах» у п.7 визначено, що в Законі України «Про судовий збір» не вказано вичерпний перелік пільг, які звільнюються від сплати судового збору. Таким чином, при звільненні споживачів від сплати судового збору потрібно користуватися Законом України «Про захист прав споживачів». Але, деякі суди зневажають зазначенні положення.
Таким чином, створюється різне застосування одних і тих же правових актів судами України за однакових юридично значимих обставин.
З урахуванням п.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики ЄСПЛ (справа Креуз проти Польщі від 19 червня 2001 року) сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду чи ускладнювати процес таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди суті цього права, там має переслідувати закону мету.
З огляду на зазначенні проблеми, ми пропонуємо внести зміни до ч.1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», а саме доповнити категорією щодо захисту споживчих прав. Зазначені зміни, які пропонуються зможуть врегулювати неоднозначність та вирішити проблему правозастосовної діяльності судами України.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
16
Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
22 січня, 2017, 12:51:18Ліфанов Володимир Михайлович
19 січня, 2017, 21:43:52Миргород Олексій Михайлович
18 січня, 2017, 20:38:12Квашук Олександр
18 січня, 2017, 20:26:57Болошин Андрій
18 січня, 2017, 14:36:16Стрельніков Михайло
17 січня, 2017, 19:54:06Котенко Максим
15 січня, 2017, 00:06:56Белов Денис
14 січня, 2017, 22:14:25Прохоренко Анатолій Андрійович
14 січня, 2017, 22:06:55Ліціс Антон Олегович
14 січня, 2017, 18:18:55Ляхов Ігор
14 січня, 2017, 12:00:00Зубченко Олександр
14 січня, 2017, 01:01:36Лях Микола Павлович
12 січня, 2017, 13:33:48Стегніцький Андрій Миронович
12 січня, 2017, 12:22:25Аракелян Асмік Мовсесівна
11 січня, 2017, 12:56:52Бабак Максим Андрійович
10 січня, 2017, 19:25:39Ягупов Ростислав
1