ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік


Єфімов Максим Вікторович

Розділ I. Загальні відомості

 • Посада:

  народний депутат України
 •  
 • Члени сім'ї декларанта:

 • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
  дружина Єфимова Г.О.
  дочка Єфимова І.М.
  син Єфимов Д.М.
  дочка Єфимова Н.-Ж.М.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 18 263 264 6 129 860
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 534 706 320 672
дивіденди, проценти 24 600
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 15 178 321 5 790 476
дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності 17 930
дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 782
інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 2 525 637

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 1,1513 га
1304
1500
476578
Житлові будинки 176,0
323,2
Квартири 279,3
212,4
Інше нерухоме майно 635,0
1693,0
579,8Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 3449
2268
Житлові будинки 230,0
327,7
722,8
Інше нерухоме майно 82,6
61,8
94,2

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Лексус GX 470 (4700 куб.см)
2005


Водні засоби Bombardier RXP X RS 260 hp (3,31 м)
2013Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові Лексус GX 460 (4600 куб.см)
Мерседес-Бенц S 550 (5500 куб.см)
Мерседес-Бенц S 320 (3199 куб.см)
2010
2008
2005

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: Краматорське від. ПАТ "Промінвестбанк" - 494093,64

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: ЧАО "Урожай" - 207435,00; ЧАО "Краматорское автотранспортное предприятие 11410" - 2,50 грн.; ПАО "Энергомашспецсталь" - 15,00 грн.; ПАО "Старокраматорский машиностроительный з-д" - 40721,80 грн.

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: ООО "Донецькрымстрой" - 9204000,00 грн.; ООО "Авангард 1955" - 1252350,00 грн.; ООО "Гольф Вижн Украина" - 7550000,00 грн.


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Недержавне пенсійне забезпечення 19 500

Утримання зазначеного у розділах III-V майна 127 324

Погашення основної суми позики (кредиту) 666 563

Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 44 714


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Утримання зазначеного у розділах III-V майна 663 678


Дата подання декларації: 17.03.2016