ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Перелік оприлюднених петицій.

 • Щодо законодавчої заборони використання психотронної, мікрохвильової та радіоелектронної зброї, а також обладнання, за допомогою якого діями людини можна керувати, та запровадження кримінальної відповідальності за їх застосування.

  Підписів 3

  Днів залишилось 76

  Лейко Михайло Макарович
  Оприлюднена
  08 вересня, 2020
  08 грудня, 2020
  76
  3 (з них за 7 днів: 1)

  Пропоную на законодавчому рівні заборонити використання психотронної, мікрохвильової та радіоелектронної зброї, а також обладнання, за допомогою якого діями людини можна керувати; запровадити кримінальну відповідальність за його застосування.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Внести зміни до чинного законодавства України, якими повернути органам Прокуратури України функцію загального нагляду за дотриманням законодавства

  Підписів 2

  Днів залишилось 57

  Лейко Анатолій Михайлович
  Оприлюднена
  19 серпня, 2020
  19 листопада, 2020
  57
  2 (з них за 7 днів: 1)

  Пропоную з метою підвищення ефективності інституту звернень громадян та підвищення рівня законності в державі внести зміни до чинного законодавства України, якими повернути органам Прокуратури України функцію загального нагляду за дотриманням законодавства.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Звернення-подання щодо ратифікації міжнародної конвенції ООН №190

  Підписів 2

  Днів залишилось 49

  Ковилін Кирило Андрійович
  Оприлюднена
  11 серпня, 2020
  11 листопада, 2020
  49
  2 (з них за 7 днів: 1)

  Шановна громада, 108-а сесія Генеральної конференції Міжнародної організації праці прийняла Конвенцію №190 про
  викорінення насильства і домагань у сфері праці, що є, безперечно, знаковим моментом для
  світової спільноти взагалі та України зокрема.
  10 червня 2019 року на 108-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці
  ще раз було нагадано, що у Філадельфійській декларації вказується, що всі люди, незалежно від
  раси, віри або статі, мають право на здійснення свого матеріального добробуту і духовного
  розвитку в умовах свободи і гідності, економічної стійкості і рівних можливостей, було
  підтверджено актуальність основоположних конвенцій Міжнародної організації праці, було також
  згадано й про інші важливі міжнародні акти, такі, як Загальна декларація прав людини,
  Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про економічні,
  соціальні і культурні права, Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової
  дискримінації, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Міжнародна
  конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей, Конвенція про права
  інвалідів.
  На Конференції було ще раз підкреслено право кожної людини на сферу праці, вільну від
  насильства і домагань, включаючи гендерне насильство і домагання, було визнано, що насильство
  і домагання в сфері праці можуть являти собою порушення прав людини або зловживань, і що
  насильство, і домагання є загрозою принципу рівності можливостей, що є неприйнятними і
  несумісними з гідною працею, визнаючи те, що важливість культури праці є основою взаємної
  поваги і гідності людини, що сприяють запобіганню насильства і домагань.
  На Конференції нагадали, що члени організації несуть особливу відповідальність за
  сприяння створенню загального клімату нульової терпимості по відношенню до проявів
  насильства і домагань, з тим, щоб сприяти запобіганню подібних принципів поведінки і практики,
  і що всі учасники сфери праці повинні утримуватися від актів насильства і домагань, запобігати їх
  і займатися їх розглядом.
  На Конференції було визнано, що насильство і домагання у сфері праці негативно
  впливають на психологічний стан, фізичне і сексуальне здоров’я людей, на їх почуття гідності, на
  сімейну обстановку і соціальне середовище, насильство і домагання чинять також негативний
  вплив на якість державних і приватних послуг і можуть перешкоджати особам, особливо жінкам,
  вступати на ринок праці, залишатися в складі робочої сили і професійно розвиватися, зазначаючи,
  що насильство і домагання несумісні з принципом сприяння життєздатним підприємствам і
  негативно позначаються на організації праці, відносинах на робочому місці, зацікавленості
  працівників, репутації підприємств і продуктивності.
  На Конференції було зазначено, що гендерне насильство і домагання негативно впливають
  на жінок і дівчаток, і визнано, що інклюзивний, комплексний та враховуючий гендерні аспекти
  підхід, сприяє усуненню першопричин і факторів ризику, включаючи гендерні стереотипи,
  численні і перехресні форми дискримінації та нерівне гендерне співвідношення сил, є
  найважливішою передумовою для усунення насильства і домагань у сфері праці; було також
  відзначено, що домашнє насильство може впливати на зайнятість, продуктивність і безпеку, і що
  уряди та організації роботодавців і працівників та установи ринку праці можуть сприяти, в рамках
  інших заходів, визнанню наслідків побутового насильства, реагування на них та сприяти їх
  розгляду.
  108-а сесія Генеральної конференції Міжнародної організації праці постановила прийняти
  ряд пропозицій, що стосуються насильства і домагань у сфері праці, що є п’ятим пунктом порядку
  денного сесії, постановила, що ці пропозиції приймуть форму міжнародної конвенції, прийняла
  21 червня місяця 2019 року конвенцію, яка може іменуватися Конвенцією 2019 року за №190 про
  насильство та домагання.
  Ця Конвенція набуває чинності через 12 (дванадцять) місяців після дати реєстрації
  Генеральним директором Міжнародного бюро праці грамот про ратифікацію двох держав-членів.
  На момент написання вже дві країни – Уругвай та Фіджи.
  Конвенція матиме обов’язкову силу тільки для тих членів МОП, які її ратифікують.
  Ратифікація є суверенним актом держави-члена МОП, що виражає його намір втілити в життя
  стандарти, зазначені в міжнародній трудовій нормі. Затверджені стандарти повинні бути
  імплементовані в законодавстві і застосовуватися на практиці.

  Ратифікував Конвенцію №190, ми, як держава, голосно скажемо, що світ праці не повинен
  піддаватися насильству і переслідуванням, і забезпечимо необхідний імпульс у прагненні
  захистити сотні тисяч працівників, і, в першу чергу, жінок. Як передбачається, новий стандарт
  допоможе державам, роботодавцям і профспілкам розробляти грамотні політики щодо людських
  ресурсів, що включають конкретні дії щодо запобігання насильству і ліквідації його негативних
  наслідків. Конвенція дає нам визначення таких термінів, як «насильство» і «домагання»,
  пропонує заходи щодо запобігання та протидії цим неприйнятним видам поведінки. Відповідно
  до тексту Конвенції, терміни «насильство і домагання» у сфері праці визначають ряд
  неприйнятних форм поведінки і практики або загрози таких — чи то одиничний або повторний
  випадок – метою, результатом або можливим наслідком яких є заподіяння фізичної,
  психологічної, сексуальної або економічної шкоди, включаючи гендерне насильство і домагання.
  А якщо наша країна прийме цю Конвенцію, то багато сильних духом чоловіків та вільних
  жінок у Україні зможуть мати достойні процесуальні засоби та механізми для того, щоб мати
  гідність, відновлювати порушені на роботі права та знову робити нашу спільну країну великою!
  З повагою та надією

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • П'ятниця - короткий день не тільки для депутатів, а й для учнів також.

  Підписів 1

  Днів залишилось 90

  Резніченко Раїса Іллівна
  Оприлюднена
  22 вересня, 2020
  22 грудня, 2020
  90
  1 (з них за 7 днів: 1)

  З метою зменшення навантаження та збереження здоров'я старшокласників загальноосвітніх шкіл прошу ухвалити закон, згідно якого тривалість уроків у кожну п'ятницю скоротити з 45 до 30 хв.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ  |   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ   
 • Не закривайте навчальні заклади! Діти повинні навчатися!

  Підписів 1

  Днів залишилось 85

  Марченко Андрій
  Оприлюднена
  17 вересня, 2020
  17 грудня, 2020
  85
  1 (з них за 7 днів: 1)

  💙💛 Не закривайте навчальні заклади! Діти повинні навчатися!
  Діти повинні навчатися хоч в масках, хоч з дезінфекторами, хоч в рукавичках, хоч з нарядом лікарів у школах, хоч з перевірками, хоч без! Але Діти України – Повинні Навчатися!
  P.S.: Якщо ви хочете "уроки-онлайн", то забезпечте всіх Українців комп'ютерами, камерами, інтернетом, інструкціями, та всім іншим, якщо ви такі грамотні та розумні при владі... Зробіть тоді всю Україну комп'ютерізованою, технологічною, роботизованою, сучасною, швидкісною, та якісною — тоді взагалі ніхто з дому не буде виходити, тільки подихати, або щось купити... Не перетворюйте життя Українців в "маразм середньовіччя", або в "маски-шоу"...
  Не закривайте школи, коледжі, інститути, та інші! Діти повинні навчатися! 💙💛

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • Скасування законопроекту №4058 від 07.07.2020 про обов'язкову вакцинацію населення!

  Підписів 1

  Днів залишилось 83

  Полонська Інга Іванівна
  Оприлюднена
  15 вересня, 2020
  15 грудня, 2020
  83
  1 (з них за 7 днів: 1)

  Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом №4058 від 07.09.2020, вважаємо його дискримінаційним та антиконституційним у частині внесення змін до ЗУ "Закон про захист населення від інфекційних хвороб", ст. 15 та ст. 12. У сучасній правовій державі законодавча і виконавча влада має ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ доступ до навчання, а не шукати шляхи для його обмеження. В Україні зареєстровано 195 інфекційних хвороб, 10 з яких представлені у календарі щеплень. Жодної епідемії з будь-якої з цих 10 хвороб в Україні не було зареєстровано протягом 2000-2020 років (2000р - рік введення ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб"). Протягом 20 років діти з відсутністю одного або кількох щеплень відвідували освітні заклади, здійснюючи своє конституційне право, і це не викликало жодних епідемій, незважаючи на те, що вакцинальне охоплення з окремих щеплень сягало 30% і менше в окремі періоди. Тому просимо скасувати даний законопроект!

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я   
 • Відміна ЗНО

  Підписів 1

  Днів залишилось 89

  Гаврих Олег Степанович
  Оприлюднена
  21 вересня, 2020
  21 грудня, 2020
  89
  1 (з них за 7 днів: 1)

  Петиція про відміну ЗНО, для студентів коледжів, технікумів, та учнів закладів фахової передвищої освіти.

  Право відмови від ЗНО студентам та учнями закладів фахової, фахової-передвищої освіти.

  Можливість відмови від ЗНО, для студентів та учнів, котрі не будуть навчатися у закладах вищої освіти, а прагнуть обмежитись здобутитям повної середньої, середньої-спеціальної освіти.

  Заміна ЗНО, для учнів та студентів коледжів, технікумів, та закладів фахової передвищої освіти, на профільні екзамени, або перевірку знань у формі ДПА.

  ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ   
 • Скасування змін у законодавстві про допомогу одиноким матерям. Внесення змін до закону про допомогу одиноким матерям зі статусом багатодітної сім'ї . Створити окремий вид допомогу благодійної сім'ї де мати є одинокою, для забезпечення і підтримки таких сімей.

  Підписів 1

  Днів залишилось 90

  Слободенюк Ольга Юриивна
  Оприлюднена
  22 вересня, 2020
  22 грудня, 2020
  90
  1 (з них за 7 днів: 1)

  Шановний пане президент Володимир Зеленський, просимо вас та верховну раду України розглянути питання щодо скасування змін у законодавстві про допомогу одиноким матерям.
  Внесення змін до закону про допомогу одиноким матерям зі статусом багатодітної сім'ї .

  Створити окремий вид допомогу благодійної сім'ї де мати є одинокою, для забезпечення і підтримки таких сімей.
  Надати благодійної сім'ї де мати є одинокою, підтримки у житловому забезпеченні, допомогу та захист такій сім'ї.

  Необхідно враховувати що є сім'ї де мати виховує сама дітей , немає можливості працевлаштуванню, не кожен хоче брати на роботу таких мам. Ви повинні зробити все, щоб країна розвивалася і зростанню населення в Україні, не кожен піде на те , щоб виховати більше ніж 2 дітей, лише враховуючи що держава не може підтримувати і забезпечити їх.
  Прошу вас зверніть увагу на сім'ї , які дійсно потребують допомоги, підтримки та захисту. Багатодітних сімей які виживають завдяки тому, що підтримують одні одного і не дають можливості опустити руки і не падати духом. Ви повинні зробити все , щоб Україна розвивалася і зростала кількість населення.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   СІМ’Я, ДІТИ, МОЛОДЬ, ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ, ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   
 • За збереження Вишгородського району!

  Підписів 2099

  Днів залишилось 10

  Макаренко Галина Захарівна
  Оприлюднена
  03 липня, 2020
  03 жовтня, 2020
  10
  2099 (з них за 7 днів: 0)

  Шановні народні депутати України!
  Звертаємось до вас з вимогою дотриматись присяги, яку ви давали при прийнятті на себе повноважень депутатів, обіцяючи захищати інтереси громадян України!
  Відповідно до пункту 29 частини 1 статті 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів.
  Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 92, виключно законами України визначається територіальний устрій України.
  Рішенням Конституційного Суду України від 13 липня 2001 року № 1-9/2001 визначено, що згідно з пунктом 13 частини першої статті 92 Конституції України територіальний устрій України визначається виключно законами України, що є однією з важливих гарантій єдності і цілісності державної території України (частина третя статті 2). Це означає, що правовий режим адміністративно-територіальних одиниць як окремих складових адміністративно-територіального устрою України (в тому числі визначення порядку утворення, ліквідації, зміни меж районів у містах) повинен визначатися законами України.
  Положення пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України про те, що виключно законами України визначається «територіальний устрій України», треба розуміти так, що питання територіального устрою України, зокрема визначення змісту цього
  поняття, правового статусу і видів адміністративно-територіальних одиниць, повноваження органів щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою України, є питаннями загальнодержавного значення і врегульовуються лише законом.
  Отже, вважаємо, що прийняття Постанови про утворення та ліквідацію районів є грубим порушенням Конституції України, у зв’язку з відсутністю законодавчої бази, що регулює адміністративно-територіальний устрій в Україні, так як питання територіального устрою можуть вирішуватися виключно на підставі закону.
  Ми, громадяни України, мешканці Вишгородського району, вимагаємо від вас захистити наші інтереси, не голосувати за проект постанови № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів» і ЗБЕРЕГТИ ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН!

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Приєднання Гатненської і Чабанівської територіальні громади Київської області до міста Києва.

  Підписів 147

  Днів залишилось 28

  Артеменко Ярослав Михайлович
  Оприлюднена
  21 липня, 2020
  21 жовтня, 2020
  28
  147 (з них за 7 днів: 0)

  Для забезпечення розвитку міста Києва та задоволення інтересів громадян, які проживають на території Гатненської та Чабанівської територіальної громади Київської області, прошу приєднати смт Чабани та с. Новосілки до міста Києва.

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ    
 • Провести перепис населення

  Підписів 28

  Днів залишилось 16

  Кавацюк Роман Олегович
  Оприлюднена
  09 липня, 2020
  09 жовтня, 2020
  16
  28 (з них за 7 днів: 0)

  Провести перепис населення України цього року

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ    
 • Щодо визнання номерів мобільних телефонів абонентів конфіденційною інформацією та запровадження кримінальної відповідальності за їх використання будь-якими підприємствами, установами, організаціями у будь-яких цілях та зобов'язання мобільних операторів України продавати сім-карти лише у разі пред'явлення паспорта або документа, який його замінює.

  Підписів 22

  Днів залишилось 16

  Лейко Анатолій Михайлович
  Оприлюднена
  09 липня, 2020
  09 жовтня, 2020
  16
  22 (з них за 7 днів: 0)

  Пропоную з метою унеможливлення переслідувань та отримання погроз з боку осіб, схильних до вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень і проступків визнати номери мобільних телефонів абонентів конфіденційною інформацією і запровадити кримінальну відповідальність за використання цих даних будь-якими організаціями у будь-яких цілях. Мобільних операторів України зобов'язати продавати сім-карти лише у разі пред'явлення паспорта або документа, який його замінює.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Заборона діяльності МФО та інших небанківських установ

  Підписів 22

  Днів залишилось 49

  Мішустін Сергій
  Оприлюднена
  11 серпня, 2020
  11 листопада, 2020
  49
  22 (з них за 7 днів: 0)

  Пропоную заборонити діяльність МФО та інших небанківських організацій, у звязку з масовими порушеннями цими компаніями чинного законодавства України. Вони наприклад порушують такі статті Конституції України 28,32,48,68. Також завдяки діяльності цих компаній створюється гарні умови для поширення таких небезпечних соціальних хвороб як туберкульоз, алкоголізм оскільки люди дуже часто віддають останнє, щоб заплатити їм шалені відсотки по "кредитам" які сягають по 500-600% річних і більше. Прошу підримати мою петицію всіх небайдужих людей. Дякую.

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  |   ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Про унеможливлення голосування за інших,Депутатів,у:Верховній Раді України.

  Підписів 22

  Днів залишилось 1

  Галенок Мирон Ростиславович
  Оприлюднена
  24 червня, 2020
  24 вересня, 2020
  1
  22 (з них за 7 днів: 0)

  Оскільки:"Конституція України",передбачає,лише,оформлення,свого,вибору,безпосередньо,кожним,Депутатом,"Верховної Ради України":-без,права,Доручення,реалізації,оформлення,свого,вибору,іншим,Депутатом,"Верховної Ради України",а:-існують,такі,Доручення і їх виконання.,то:-доцільно,унеможливити,таку,можливість,технічними,змінами:електронної,системи,оформлення,голосу,у:"Верховній Раді України",для,безпосереднього,оформлення,власного,вибору,кожним,Депутатом,"Верховної Ради України":-лише,скануванням,безпосереднього,контактного,відбитку,природнього,пальця,руки. -За,цих,обставин:-Пропонуємо:-1.)Технічно,змінити:-електронну,систему,оформлення,вибору,Депутата,"Верховної Ради України",для,можливості,голосування,лише,шляхом,сканування,безпосереднього,контактного,відбитку,природнього,пальця,руки.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  |   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН   
 • Через 10 - 20 разів "утримався", за час каденції депутатів Верховної Ради лишати мандату, виданого нродом України.

  Підписів 19

  Днів залишилось 13

  Святенко Станіслав Григорович
  Оприлюднена
  06 липня, 2020
  06 жовтня, 2020
  13
  19 (з них за 7 днів: 0)

  Просто противно дивитись, як депутати ігнорують прийняття законів, для поліпшення життя українців. Повинно бути "за" чи "проти", щоб люди бачили хто насправді хоче поліпшення для їх життя. Приклад тому учорашне засідання Верховної Ради про гральний бізнес.

  ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   
 • Обмеження відсотків по кредитах

  Підписів 19

  Днів залишилось 22

  Титаренко Сергій Іванович
  Оприлюднена
  15 липня, 2020
  15 жовтня, 2020
  22
  19 (з них за 7 днів: 0)

  Законодавчо ввести в дію норму: при отримання банками України коштів від Національного банку України по рефігнансуванню: банки можуть надавати кредити в гривні в сумі не більше 2(двох) ставок рефінансування. При невиконанні такої вимоги- негайно позбавляти такі банки ліцензії на операції кредитування

  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
 • Зміна бланків за оплату за газ побутовим споживачам

  Підписів 15

  Днів залишилось 24

  Титаренко Сергій Іванович
  Оприлюднена
  17 липня, 2020
  17 жовтня, 2020
  24
  15 (з них за 7 днів: 0)

  Пропонується змінити порядок заповнення повідомлень для сплати за природній газ побутовими споживачами:
  1. плату за використаний обєм природного газу та плату за транспортування самого газу внести в 1 платіжний документ (в одну платіжку);
  2. плата за транспортування - лише за той обєм газу, який спожитий (а не нарахуваннями за якимись середніми тарифами від облгазів чи інших поставщиків газу)

  КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО   
 • Відмінити пункт 15.10 (в) Правил дорожнього Руху (парковка на тротуарі при наявності 2м для пішоходів)

  Підписів 12

  Днів залишилось 17

  Волосович Андрій Миколайович
  Оприлюднена
  10 липня, 2020
  10 жовтня, 2020
  17
  12 (з них за 7 днів: 0)

  Прошу вилучити з тексту ПДР України розділ 15,10 пункт в, а саме:
  15.10
  Стоянка забороняється:
  в)
  на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м;

  https://vodiy.ua/pdr/15/#1510

  Цей пункт конфліктує з пунктом 11,13

  Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торговельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під’їздів і за умови виконання вимог пунктів 26.1, 26.2 та 26.3 цих Правил.

  https://vodiy.ua/pdr/11/#1113

  Оскільки процесс паркування прямо зв'язаний з процесом руху по тротуару (заїзд та виїзд), це може створювати значну небезпеку для пішоходів, особливо дітей та літніх людей, а також наносить матеріальну шкоду, оскільки тротуар не призначений для руху авто.

  Згідно рішення Верховного суду України у справі № 524/9162/16-а, від 07.11.19 такий рух являється законим, тому потрібно змінювати саме пункт правил та виключити його з тексту ПДР.

  Крім вище вказаного даний пункт ПДР заважає розвитку галузі платного паркування та будівництва парковок, оскільки завжди можна залишити авто на тротуарі.

  Прошу підтримати цю просту петицію, та зробити наші вулиці безпечнішими.

  ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК   
 • Відміна реєстрації-прописки , як такої що не відповідає сучасності і порушує права громадян.

  Підписів 12

  Днів залишилось 3

  Камінський Олександр Володимирович
  Оприлюднена
  26 червня, 2020
  26 вересня, 2020
  3
  12 (з них за 7 днів: 0)

  Прописка переіменована на реєстрацію - це наслідки не до кінця скасовоного кріпацтва . Сама по собі не несе будь якого змістовного навантаження , але створює дуже багато незручностей громадянам Украіни. Сотні тисяч нікчемних довідок на збір яких витрачаеться мільоні часів життя громадян . Досить часто необхдність реєстрації створює корупційні ризики , бо довідок які пов,язані з нею безліч , а отримання їх рортягується на тижні-місяці . (мій особистий приклад : жінці довелось о п,ятій ранку займати чергу , щоб отримати довідку для дитини , без цієї довідки не пускали до школи . Довідкку вона отримала не з першрго разу ;( . )

  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ   |   ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  |   ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ   
 • Дозволити спалювати рослинні відходи на придомових і дачних ділянках при виконанні правил пожежної безпеки

  Підписів 9

  Днів залишилось 41

  Шум Тетяна Миколаївна
  Оприлюднена
  03 серпня, 2020
  03 листопада, 2020
  41
  9 (з них за 7 днів: 0)

  Прошу вас дозволити спалювати рослинні відходи, що утворюються на присадибних і дачних ділянках при виконанні протипожежних заходів, а саме;
  1.Рослинні иідходи повинні бути зібрані до купи.2. Відстань від вогнища до будівель повинна бути не менше 10 метрів
  3.Спалювати відходи можливо тільки в безвітренну погоду.
  4 . Поряд зі спалювачем повинна бути вода в відрі, чи в в чомусь другому не менше 10 літрів.
  В цьому році на дачні ділянки дозволили їздити лише в кінці червня. До цього часу на ділянках виросла трава в півтора метри висоти по всій ділянці. Її навіть зкосити було не можливо. Цю траву виривали руками і згрібали до купи. Не вся трава може перегнити. Пирій , осот і деякі інші не можна класти в компост, до того ж багато бур,янів були вже з сім,ям. Стару малину теж потрібно спалювати. Якщо траву накопичувати, то землі не буде, будуть тільки купи трави.Закопати всю траву в землю не під силу вже пенсіонерам. Адже дачі обробляють саме вони.Крім того на підкормку рослин потрібна зола і багато.
  В Россії і Білорусії дозволено спалювати рослинні відходи, зібрані до купи. А скажіть, що більше завдасть шкоди _ спалити 1-3 купи трави чи 5 місяців гріти хати дровами?. Диму від опалення буде не менше. А в безвітренну погоду дим іде догори, не стелячись по землі і не завдаЄ шкоди людям.
  В Нідерландах взагалі рослинні відходи збирають окремо і вивозять централізовано спецмашинами. В Україні такої послуги нема, тому прошу дозволити спалювати купи трави за умовами, які викладені вище.

  ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ