ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Інформація щодо петиції

Звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення
Болтік Антон Сергійович
Оприлюднена
15 липня, 2020
15 жовтня, 2020
22
309
Для підписання петиції
необхідно
авторизуватись

Тривалий час діюче національне законодавство містило загальне правило, відповідно до якого особа звільнялась від сплати державного мита за подання скарги щодо оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення.
Відповідно до положень Постанови № 2 від 23.01.2015 року Пленуму ВАСУ "Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 08.07.2011 року № 3674-VI "Про судовий збір" було зазначено, що "за подання до суду адміністративного позову про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення, якою особу притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, судовий збір не сплачується у порядку та розмірах, установлених Законом про судовий збір".
У своїй постанові від 13.12.2016 Верховний Суд України зазначив, що "у справах про оскарження постанов про адміністративне правопорушення у розумінні положень статей 287, 288 КУпАП, статей 2-4 Закону № 3674 позивач звільняється від сплати судового збору".
Зазначене повністю відповідало запитам та очікуванням суспільства, котре мало певні важелі оскарження неправомірних дій суб'єктів владних повноважень у випадку притягнення до адміністративної відповідальності. Слід наголосити, що й суб'єкти владних повноважень (насамперед Національна поліція) були звільнені від сплати судового збору у випадках апеляційного оскарження постанов адміністративних судів першої інстанції, в зазначених категоріях справ.
Але, 18.03.2020 Велика Палата Верховного Суду вирішила кардинально змінити усталену правову позицію. У зазначеній постанові суд прийшов до висновку, що "за системного, цільового та граматичного тлумачення до наведеного законодавчого регулювання відносин, пов`язаних зі сплатою судового збору, Велика Палата Верховного Суду в контексті фактичних обставин справи та зумовленого ними застосування норм процесуального права зазначає, що у справах щодо оскарження постанов про адміністративне правопорушення у розумінні положень статей 287, 288 КУпАП, як і в інших справах, які розглядаються судом у порядку позовного провадження, слід застосовувати статті 2-5 Закону № 3674-VІ, які пільг за подання позовної заяви, відповідних скарг у цих правовідносинах не передбачають".
За логікою Верховного Суду, діюче законодавство все ж таки розмежовує дві правові категорії "державне мито" та "судовий збір" та вони не є тотожними у випадках оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.
Таким чином, згідно з новою правовою позицією Верховного Суду, у випадках оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення, скаржнику (позивачу) необхідно сплачувати судовий збір, що дорівнює 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на сьогодні 439,40 грн.).
Тобто, наприклад, у випадку оскарження до суду постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17,00 грн., необхідно буде спочатку сплатити судовий збір в розмірі 439,40 грн., що майже в 26 разів перевищує суму самого штрафу.
Відповідно до положень статті 9 ЗУ "Про судовий збір" судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.
В свою чергу, кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади, а також на забезпечення архітектурної доступності приміщень судів, доступності інформації, що розміщується в суді, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Таким чином, можна зробити висновок, що за рахунок пересічних громадян, судді Великої Палати Верховного Суду, вирішили, в котрий раз збільшити надходження до спеціального суддівського фонду держбюджету, за рахунок якого вони отримують свою заробітну плату.
Вважаю, що даний законопроект вкрай важливий для народу України, оскільки, спрямований на усунення окремих правових колізій Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо звільнення осіб від сплати судового збору у випадку оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення.
Тому, прошу Верховну Раду України пришвидшити прийняття проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення» № 3424 від 04.05.2020 р.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН  |  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  |  ФІНАНСОВА, ПОДАТКОВА, МИТНА ПОЛІТИКА   
309
Перелік осіб, які підписали електронну петицію:
20 вересня, 2020, 22:32:53Губский Вячеслав
17 вересня, 2020, 23:06:24Легков Максим Вікторович
17 вересня, 2020, 14:17:11Хімочка Валентин Іванович
14 вересня, 2020, 18:18:29Семенов Ілля Сергійович
14 вересня, 2020, 09:13:13Косенко Віктор Васильович
14 вересня, 2020, 00:11:52Звонарьов Максим
13 вересня, 2020, 13:41:19Кадигроб Олексій Миколайович
13 вересня, 2020, 08:57:23Грушковський Віталій Леонідович
13 вересня, 2020, 00:19:57Левицький Максим Віталійович
12 вересня, 2020, 23:07:38Майчук Микола Іванович
12 вересня, 2020, 22:57:12Пиндиківська Марія Михайлівна
12 вересня, 2020, 21:25:15Доломан Олександр
12 вересня, 2020, 21:05:29Авраменко Петро Анатолійович
12 вересня, 2020, 18:17:18Кузьмін Антон Евгенійович
12 вересня, 2020, 16:12:04Охріменко Євгеній Анатолійович
12 вересня, 2020, 14:19:21Соя Тамара Іванівна
12 вересня, 2020, 13:58:12Малашевский Андрій Володимирович
12 вересня, 2020, 13:26:12Черкун Євген Вікторович
12 вересня, 2020, 11:03:27Жилов Сергей Вячеславович
12 вересня, 2020, 08:54:05Перетятько Костянтин
12 вересня, 2020, 08:49:20Мельник Олександр
11 вересня, 2020, 23:20:51Мальцева Надія Олексіївна
11 вересня, 2020, 21:01:59Горобець Сергій Миколайович
11 вересня, 2020, 20:43:37Дресвяннікова Наталія
11 вересня, 2020, 17:45:04Кравченко Сергій Іванович
11 вересня, 2020, 15:55:18Гнатюк Сергій Анатолійович
11 вересня, 2020, 13:55:25Резвіцов Сергій
11 вересня, 2020, 13:13:47Кучеренко Богдана
11 вересня, 2020, 12:48:06Лобода Валерій Анатолійович
11 вересня, 2020, 08:57:50Симоненко Микола
10 вересня, 2020, 20:40:46Берлюк Руслан Романович
10 вересня, 2020, 19:53:53Вашешніков Валерій Миколайович
10 вересня, 2020, 11:58:28Мотренко Володимир Володимирович
10 вересня, 2020, 03:15:01Шпак Олег
10 вересня, 2020, 00:43:04Дринко Роман
09 вересня, 2020, 23:18:40Барський Михайло Анатолієвич
09 вересня, 2020, 11:19:25Гриценко Андрій Анатолійович
09 вересня, 2020, 00:30:57Карпов Сергій Антонійович
08 вересня, 2020, 23:28:00Ткаченко Микола Іванович
08 вересня, 2020, 14:49:42Соболев Сергей