ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2014 рік


Льовочкін Сергій Володимирович

Розділ I. Загальні відомості

 • Посада:

  народний депутат України
 •  
 • Члени сім'ї декларанта:

 • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
  син Льовочкін О.С.
  донька Льовочкіна О.С.
  син Льовочкін В.С.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 782 033
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 116 902
дивіденди, проценти 665 131

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
Республіка Кіпр 600 000 дол. США 9 462 059

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Квартири 178,5


Інше нерухоме майно 682,56

1 187 941

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Mercedes-Benz S 600, 5513
2010


Інші засоби Мотоцикл Boom Low Rider,1596
Мотоцикл Harley Davidson, 1690
2008
2011

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 19 718 001 (в т.ч. 19 184 243 - АБ "Кліринговий Дім"; 18 821 - ПАТ "ДБ Сбербанк Росії"; 165 432 - Держ. Ощадбанк України; 330 115 - ПУМБ; 259 - "Надра"; 19 131 - Держ. "Експ.-Імпортний Банк")

вкладених у звітному році 15 537 096 (у т.ч. 14 649 796 - АБ "Кліринговий Дім"; 887 300 - Держ. Ощадбанк)

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 236 686 051 (в т.ч. 236 686 026 - Oskaro Investments Ltd; 25 - ВАТ "Укртелеком")
236 686 026 - Oskaro Investments Ltd

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Утримання зазначеного у розділах III-V майна 194 718 (у т.ч. 106 990 - ІТС Україна; 71 763 - УДСО ГУ МВСУ; 15 965 - комун. платежі)

Інші не зазначені у розділах III-V витрати 1 198 950 - УДКСУ у Печер. р-ні


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 28.01.2016