ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік


Денисенко Анатолій Петрович

Розділ I. Загальні відомості

 • Посада:

  народний депутат України
 •  
 • Члени сім'ї декларанта:

 • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
  дружина Денисенко В.Л.
  син Денисенко М.А.
  син Денисенко М.А.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 10 613 999 36 722
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 325 154 26 646
дивіденди, проценти 9585 76
дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 279 260
дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 10 000
інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 10 000 000

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 834,00
915,00
911,00


Житлові будинки 732,40
32,00
Квартири 168,80


Інше нерухоме майно 52,00Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 1500,00
Житлові будинки 246,13
Квартири 44,50
Інше нерухоме майно 240,70

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові MERCEDES-BENZ S 350 4MATIC (2987 куб.см) (оренда)
MERCEDES-BENZ GL 450 4MATIC (4663 куб.см)
2013
2008

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові PORSCHE CAYENNE V6 (3598 куб.см)
AUDI Q3
TOYOTA LEXUS (3000 куб.см) (155,93 кВт)
2012
2014
2003

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: Усього: 1885125. ПАТ КБ "Приватбанк" - 142464; ПАТ "Укрсиббинак" - 1731792; ПАТ "Райффайзен банк АВАЛЬ" - 10869

вкладених у звітному році Усього: 3205734; ПАТ КБ "Приватбанк" - 833106; ПАТ "Укрсиббанк" - 2372628

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: Усього: 2129732; ПрАТ "ІБК "Авантаж" - 1; ПрАТ "Фінансова компанія "Авантаж" - 10252
DAP INVESTMENTS LIMITED - 1996582; SYMANTICUS HOLDINGS LIMITED - 99796; AVANTAZH BUD HOLDING LIMITED - 23101; Усього: 2119479
Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: Усього: 28693586; ТОВ "Віолент-Інвест" - 560000; ТОВ "У.С.К." - 9500313; ТОВ "ССМ-Інвест" - 18577814; ТОВ "Спецстроймонтаж-Інтер" - 27344; ТОВ "Спецбудмонтаж-Інвест" - 15781; ТОВ "ППН-Агро Плюс" - 12334


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах Усього: 234248; ПАТ "Укрсиббанк" - 49740; ПАТ "Райффайзен банк Аваль" - 184508

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації ТОВ "ТАРТУФО" - 24000

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Інші не зазначені у розділах III-V витрати 240747
72846

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 03.02.2017