ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік


Дубневич Ярослав Васильович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    Народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    дружина Дубневич Н.М.
    син Дубневич Ю.Я.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 522568 6357863
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 78448
дивіденди, проценти 246 133147
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 3705118
дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності 1031016
дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 443874 1488582

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
Латвійська республіка 12398 301086

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 686
451
2600
10788,5
154011,3
78595
8742
39844
9187
611
Житлові будинки 32,45
23,80
15,25
30,25
438,30
190,30
51,60
26,55
Квартири 34,06
25,70
226


Садовий (дачний) будинок 163,60


Гаражі 30,20


Інше нерухоме майно 316,90
209,90
44,80
175,60
925,90Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 767666
7880
3154
759
110
328
65175,5
1424
25974
Житлові будинки 348,80
138,40
Квартири 73,50
34,70
47,10
138
80,60
72,70
24,20
24,60
47,90
38,30
120,40
21,45
38,70
59,90
Гаражі 64,30
48,20
18,20
141,70
Інше нерухоме майно 414,30
208,40
440,20
435,80
29,80
1339,10
229,60
591,80
246,225

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 237876

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 1778379

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 870986
844243

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 2554817

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 1024760

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 25.03.2016