ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2014 рік


Дубневич Ярослав Васильович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    Дружина Дубневич Н.М.
    Син Дубневич Ю.Я.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 1147932 15402729
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 174505
дивіденди, проценти 421053 92113
спадщина 1721050
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 108500 11247856
дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності 976500
дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 443874 1365210

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
Латвійська Республіка 16531 257928

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 154011,3
9187
32289
8742
2600
611
686
451
78595


Житлові будинки 26,55
51,6
190,3
438,3
30,25
23,80
15,25
32,45
Квартири 226,0
25,7
34,06


Садовий (дачний) будинок 163,6


Гаражі 30,2


Інше нерухоме майно 952,9
44,8
209,9
316,9
175,6Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 328
65175,5
1424
25974
110
3154
759
Житлові будинки 138,4
348,8
Квартири 38,3
47,9
24,6
24,2
72,7
80,6
138,0
47,1
34,7
73,5
38,7
59,9
120,4
21,45
321,5
Гаражі 18,2
66,9
64,3
27,2
Інше нерухоме майно 414,3
29,8
246,225
208,4
440,2
229,6
1339,1
435,8

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 199854

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 1778379

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 870986
844243

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 2200609

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 524760

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 20.03.2015